47 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

 

2023

 

2022

    

Opbrengst andere financiële beleggingen

13.697

 

36

Interestbaten groepsmaatschappijen

499

 

525

Opbrengst gebouwen en terreinen

-186

 

-3.492

    
 

14.010

 

-2.931

In 2023 is in de opbrengst gebouwen en terreinen 59 duizend euro (2022: 53 duizend euro) aan huuropbrengsten voor gebouwen opgenomen. Dit betreft in zowel 2022 als 2023 een externe huuropbrengst. In 2022 en 2023 zijn de opbrengst / lasten gebouwen en terreinen negatief doordat de afschrijvingskosten hoger zijn dan de huuropbrengsten.