Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2023

(x 1.000 euro)

   

2023

   

2022

         

Technische rekening ziektekostenverzekering

      

Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

[18]

  

12.502.500

   

11.086.453

Wijziging voorziening voor lopende risico's

   

62.550

   

99.650

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

   

51.359

   

-33.130

Overige technische baten eigen rekening

[19]

  

3.342

   

-

Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

[20]

  

-12.254.561

   

-10.709.291

Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

[21]

  

-396.521

   

-359.725

Overige technische lasten eigen rekening

[22]

  

-353

   

-11.867

         

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

 

-31.683

   

72.090

         

Niet-technische rekening

        

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

 

-31.683

   

72.090

         

Opbrengsten uit beleggingen

[23]

112.549

   

22.933

  

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

25.248

   

-14.966

  

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

36.662

   

-186.684

  

Beheerkosten en interestlasten

[24]

-3.793

   

-4.046

  

Netto opbrengsten uit beleggingen

[25]

  

170.666

   

-182.763

         
         

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar de technische rekening ziektekostenverzekering

   

-51.359

   

33.130

         
         

Totaal resultaat

[26]

  

87.624

   

-77.543