29 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

 

2023

 

2022

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.378.466

 

2.215.224

Vorderingen op groepsmaatschappijen

7.440

 

7.935

Deelnemingen

-

 

-

    
 

2.385.907

 

2.223.159

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. bezit alle aandelen van CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V., CZ zorgkantoor B.V. en CZ Fund Management B.V. gevestigd te Tilburg.

Het verloopoverzicht deelnemingen luidt als volgt:

 

CZ Zorg-
verzeke-
ringen N.V.

 

Centrale Zorgver-zekeringen NZV N.V.

 

OHRA Zorgver-zekeringen N.V.

 

CZ zorgkantoor B.V.

 

CZ Fund Management B.V.

 

Totaal 2023

 

Totaal 2022

              

Boekwaarde per 1 januari

1.680.883

 

166.842

 

358.584

 

8.871

 

44

 

2.215.224

 

2.135.755

Dividenduitkering

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-220

Agiostorting

83.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

83.000

 

187.000

Deelnemingsresultaat

28.296

 

15.866

 

41.940

 

-5.887

 

27

 

80.242

 

-107.311

              

Boekwaarde per 31 december

1.792.179

 

182.708

 

400.525

 

2.984

 

71

 

2.378.466

 

2.215.224

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

2023

 

2022

    

Boekwaarde per 1 januari

7.935

 

8.418

Toevoegingen

499

 

511

 

8.434

 

8.929

    

Aflossingsverplichting (verantwoord onder de overige vorderingen)

-994

 

-994

    

Boekwaarde per 31 december

7.440

 

7.935

Onder vorderingen op groepsmaatschappijen is een onderhandse lening opgenomen die is verstrekt aan Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars. De lening is verstrekt ter financiering van het hoofdkantoor van CZ groep. Aflossing vindt plaats gedurende de resterende levensduur van het kantoorpand. De interest bedraagt 5,9% (2022: 5,9%). Er zijn geen zekerheden gesteld.

Deelnemingen

Eind 2018 is een belang genomen van 7,69% in Halder Investments IV-A C.V. en een belang van 8,6% in Investments IV-A Custodian B.V., gevestigd te Den Haag. De intentie is aanwezig om Halder Investments IV-A C.V. op termijn op te heffen. Deze liquidatie zal plaatsvinden zodra een juridisch geschil omtrent één van de verkochte participaties in het fonds wordt opgelost. Vanwege de onzekerheid, ten aanzien van de uitkomsten van het juridisch geschil in de nog te verwachten ontvangsten, is de waarde van deze deelneming op nul gesteld. Er is geen risico dat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. nog bedragen zal moeten afdragen ten behoeve van deze deelnemingen.

In de deelnemingen Halder Investments IV-A C.V. en Investments IV-A Custodian B.V. hebben de afgelopen 4 jaar geen mutaties voorgedaan.