Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en/of die leiden tot een ander beeld van de financiële toestand op balansdatum.

Ondertekening van de jaarrekening door:

Raad van Bestuur

Tilburg, 21 maart 2024

Dhr. J.G.B. de Groot, voorzitter

Dhr. M.R.E. Harkema

Raad van Commissarissen

Tilburg, 21 maart 2024

Dhr. P.J.A.M. Jongstra, voorzitter

Dhr. M.H.P. van Dam

Dhr. C.H. Donkervoort

Mw. J.W. Jukema

Mw. G. Prins