Zorg dichtbij

CZ groep staat voor persoonlijke zorg dicht bij de patiënt. Met ‘zorg dichtbij’ bedoelen we enerzijds dat de juiste zorg voor onze verzekerden in de buurt beschikbaar is. Anderzijds heeft het betrekking op het afstemmen van zorg op de individuele keuzes van de patiënt: gepersonaliseerde zorg.

Voor goede, betaalbare zorg die dicht in de buurt van onze verzekerden beschikbaar is, streven we naar een optimale inrichting van het zorglandschap in de regio. Die optimale inrichting leggen we vast in regiobeelden, die we samen met het zorgveld en andere partijen zoals gemeenten aan zogenaamde ‘Regiotafels’ ontwikkelen. We bekijken hier wat de specifieke uitdagingen in het gebied zijn op gezondheid, zorg en welzijn en wat de meest passende oplossingen zijn. Dit betekent soms dat zorg anders georganiseerd moet worden. Onderdelen van tweedelijnszorg kunnen door de eerste lijn worden opgevangen (zogenaamde ‘anderhalvelijnszorg’). En slimme behandelingsvormen zoals Digitale zorg kunnen sommige eerstelijnszorg – en soms ook herhaal-tweedelijnszorg – vervangen. Ook kijken we naar de juiste spreiding van het zorgaanbod over de regio. Hierbij laten we het streven naar zorg in de buurt los als we zien dat expertzorg verder weg beter is.

In beeld brengen van regionale opgaves

Regiobeelden vormen een stevig startpunt om in de regio aan de slag te gaan met de geconstateerde uitdagingen in de zorg. Dit doen wij samen met gemeenten en partijen zowel in als buiten de zorg. De gebieden waarin de regionale samenwerking al goed van de grond was gekomen, bleken tijdens de coronacrisis veerkrachtiger te zijn dan andere. Hier kwamen vernieuwingen door de crisis eerder in een versnelling. Een goed voorbeeld daarvan is het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek dat in oktober, net voor de tweede coronagolf, van start ging. Huisartsen en specialisten kunnen hier rechtstreeks terecht wanneer zij een bed zoeken voor een patiënt die te ziek is om thuis te blijven, maar niet ziek genoeg is voor het ziekenhuis. Het Zorgpunt heeft een overzicht van alle beschikbare bedden in de regio en zorgt voor een passende oplossing.

Eerder publiceerde CZ groep al regiobeelden voor de regio’s Zeeland en Zuid-Limburg (Mijnstreek). In 2020 zijn daar de regio’s West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zuid-Hollandse Eilanden en Den Haag bij gekomen. Uit analyses blijkt dat landelijk herkenbare problemen vaak regionaal verschillende oorzaken hebben. Daarom kunnen knelpunten vaak alleen met regionaal maatwerk aangepakt worden. 

Zoals bij het capaciteitsprobleem in de ouderenzorg: in Zeeland moet de oplossing gezocht worden in het aantrekken van nieuw zorgpersoneel of het efficiënter inzetten van het bestaande personeelsbestand, terwijl het in Den Haag veel meer gaat om voldoende bedden en in mindere mate om personeel. Op de website www.regio-beeld.nl zijn alle tot nu toe beschreven regiobeelden gepubliceerd.

Anderhalvelijnszorg succesvol

In Zuid-Limburg werd vijf jaar geleden gestart met PlusPraktijken, een initiatief van zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en CZ groep. Dit zijn huisartsenpraktijken die gebruikmaken van digitale mogelijkheden om zorg te verlenen en waar de huisarts korte lijntjes heeft met de specialist in het ziekenhuis. Huisartsen hebben inzicht in elkaars resultaten en kunnen van elkaar leren. Met speeddates zoeken huisartsen met veel en weinig verwijzingen naar verklaringen voor deze verschillen. De aangesloten huisartsen kijken daarnaast verder dan de klacht, omdat de oorzaak soms helemaal niet medisch is. Uit een tussentijdse rapportage van de Universiteit Maastricht in 2020 blijkt dat de resultaten veelbelovend zijn: er worden significant minder mensen doorverwezen naar het ziekenhuis, waardoor duurdere zorg voorkomen wordt. En de zorg wordt beter afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de patiënt.

In 2020 heeft CZ groep zich daarnaast ingezet voor de opschaling van het meekijk- en meedenkconsult bij huisartsenpraktijken. Bij een meekijkconsult kijkt een medisch specialist van het ziekenhuis ter plekke mee met de huisarts wanneer die een vraag over een patiënt heeft. Bij een meedenkconsult consulteert de huisarts digitaal de medisch specialist. Uit de eerste ervaringen blijkt dat veruit de meeste patiënten die in een meekijk- en meedenkconsult gezien worden, niet doorverwezen hoeven te worden naar de tweede lijn. Ook bereidde CZ groep de invoering voor van het virtuele meedenkconsulent via de Prisma-app. Huisartsen kunnen in deze app vragen zetten die door een pool van specialisten beantwoord kunnen worden. De eerste huisartsen gebruiken deze app vanaf januari 2021.

Zorg dichtbij via Digitale zorg

Zorg dichtbij kan ook heel goed door middel van Digitale zorg gerealiseerd worden. Er zijn meerdere toepassingen waarbij communicatie met zorgverleners binnen de eigen woonomgeving snel en efficiënt kan plaatsvinden, bijvoorbeeld met de huisarts. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden voor zelfmanagement van chronische aandoeningen, zoals met digitale begeleiding van online coaches (met achtervang van de eigen verpleegkundige of specialist die altijd inzage heeft in de data). Door de coronacrisis heeft de inzet van Digitale zorg een vlucht genomen en zien steeds meer zorgverleners hiervan de meerwaarde. Op alle vlakken verkennen wij met het veld de mogelijkheden en stimuleren we de inzet van Digitale zorg waar dat relevant en waardevol is, gemak biedt en vertrouwen geeft.

Zo zijn we in 2020 met het Amphia Ziekenhuis een pilot gestart waarbij mensen die een knie- of heupvervanging hebben gehad, volledig op afstand een revalidatietraject kunnen doorlopen. Zij hebben ieder moment van de dag toegang tot het digitale platform moveUP, waarin onder andere wordt bijgehouden hoe het gesteld is met bewegen en pijn. Zowel de fysiotherapeut als de orthopeed hebben inzicht in de gegevens en wanneer nodig kan de fysiotherapeut ingrijpen. De patiënt kan altijd vragen stellen via de chat.