Hoe CZ waarde toevoegt

Het waardecreatiemodel van CZ groep – gebaseerd op de uitgangspunten van de International Integrated Reporting Council (IIRC) – laat op geïntegreerde wijze zien hoe wij omgaan met de bronnen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering en hoe wij met onze strategie tot waardecreatie voor klant en maatschappij komen.

In het CZ waardecreatiemodel hebben we de benodigde bronnen voor onze bedrijfsvoering (input) en onze impact op korte termijn (output) gespecificeerd en we laten zien hoe onze output leidt tot maatschappelijke impact (outcome) en daarmee bijdraagt aan waardecreatie op de lange termijn (uitgedrukt in onze bijdrage aan UN Sustainable Development Goals). We houden rekening met de rol die onze omgeving speelt in het proces van waardecreatie door relevante trends, risico’s en kansen in acht te nemen. Ook ons duurzaamheidsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen het model. Met ons beleid hebben we een positieve impact op onze omgeving door bij te dragen aan toekomstbestendige zorg en een gezonde leefomgeving en door maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daarnaast laat het model zien dat we met onze activiteiten CO2 uitstoten en daarmee een negatieve impact hebben op onze omgeving. We streven ernaar deze negatieve impact voortdurend te blijven terugbrengen. Onze duurzame bedrijfsvoering is daar een goed voorbeeld van.

Wij zetten ons continu in om op zowel onze output als outcome onze bijdragen aan maatschappelijke doelen te verbeteren. Bijvoorbeeld door onze service en persoonlijke begeleiding te blijven verbeteren. We geloven dat dit bijdraagt aan betere en toekomstbestendigere zorg. Daarnaast blijven we investeren in het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers, om een betekenisvolle werkgever én betrouwbare zorgverzekeraar te zijn. Meer over hoe we continu verbeteringen implementeren om onze positieve impact te vergroten, lichten we toe in het hoofdstuk Realisatie.

Waardecreatiemodel

Input

Menselijk kapitaal

Sociaal kapitaal

Intellectueel kapitaal

Financieel kapitaal

Natuurlijk & geproduceerd kapitaal

Organisatie
Output & impact

Betrouwbare zorgverzekeraar

Toekomstbestendige zorg

Betekenisvolle werkgever

Gezonde leefomgeving

Bijdrage aan SDG's