Persoonlijke begeleiding

De zorg in Nederland is complex georganiseerd. Het kan een uitdaging zijn voor onze klanten om de zorg te krijgen die bij hun situatie past. Tegelijkertijd is het wel van belang dat ze zelf de regie nemen over hun zorg. Daar wordt de zorg beter van. Met het programma Persoonlijke begeleiding helpen we onze verzekerden zelf de regie te nemen in hun zorgtraject en bij het realiseren van hun positieve gezondheidsdoelen.

Onze begeleiding is afgestemd op de behoeften van onze verzekerden. We bieden ondersteuning in iedere fase van zorg; van het vermoeden van een gezondheidsklacht tot het herstellen van of leven met een aandoening. Deze ondersteuning is zowel digitaal, met online tools en diensten, als persoonlijk met begeleiding van het CZ Zorgteam. Dit team helpt verzekerden met het vinden van de best passende zorg, wachtlijstbemiddeling, de aanvraag van een second opinion, en het medisch advies van verpleegkundigen en artsen. Door corona was er in 2020 meer behoefte aan zorg op afstand. Onze dienst App de verpleegkundige, waarmee verzekerden vragen over gezondheidsklachten aan een verpleegkundige kunnen stellen, is ten opzichte van vorig jaar bijna twee keer zo vaak gebruikt. Door de stop op de reguliere zorg is er tijdens de eerste coronagolf minder gebruikgemaakt van de diensten die begeleiden naar passende zorg, zoals de CZ Zorgvinder en wachtlijstbemiddeling. Bij de opstart van de zorg na de zomer trok het gebruik van deze diensten weer aan. In de tweede coronagolf was dit effect lager.

Get Fit: hulp bij afvallen

Verzekerden van CZ groep kunnen sinds de zomer 2020 gratis meedoen aan het Get Fit-programma. Dit onlineprogramma is ontwikkeld door voedings- en sportdeskundigen en helpt de deelnemers die kampen met overgewicht om in vier of acht weken af te vallen en te leren gezonde keuzes te maken. Iedere week ontvangt de deelnemer per e-mail een persoonlijk eet- en beweegschema. Wanneer het nodig is, kan er overlegd worden met een diëtist. Voor deelnemers die door een aandoening of andere situatie (bijvoorbeeld diabetes of zwangerschap) niet kunnen meedoen met het standaard programma wordt een programma op maat gemaakt door een diëtist. Inmiddels zijn er al bijna 15.000 aanmeldingen voor het programma.

SkinVision

Er komen steeds meer oplossingen beschikbaar waarmee verzekerden hun eigen gezondheid kunnen managen, de zogenaamde ‘halvelijnszorg’. Zelf controles doen ontlast de eerstelijnszorg. Een goed voorbeeld hiervan is de SkinVision app. Verzekerden kunnen met deze app voor de smartphone een verdacht plekje op de huid laten analyseren om te kijken of het mogelijk huidkanker is. Zij ontvangen direct een risicobeoordeling en advies over de te nemen volgende stappen, zoals het bezoeken van een arts of het blijven monitoren van het plekje. In 2020 werd de SkinVision app door circa 32.000 verzekerden gebruikt en zijn er zo'n 113.000 SkinChecks uitgevoerd.