Duurzame inzetbaarheid

Bij CZ groep stimuleren we dat werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Het hogere doel van ons HRM-beleid is het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is bij CZ groep gebaseerd op drie pijlers: loopbaan, ontwikkeling en vitaliteit.

Loopbaan

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers meebewegen met de veranderende wereld. Wij ondersteunen hen daarom bij hun inspanning om duurzaam inzetbaar te zijn, binnen CZ groep of daarbuiten. Leidinggevenden en medewerkers maken ontwikkel- en resultaatafspraken met elkaar en bespreken de voortgang op vaste momenten in het jaar.

Banenmatch

Banenmatch is een intern loket voor loopbaanvraagstukken. Hier kunnen medewerkers terecht voor informatie over de mogelijkheden binnen onze organisatie op het gebied van trainingen, coaching, loopbaanstappen en doorgroeimogelijkheden. Voor leidinggevenden is Banenmatch een loket waar zij hun huidige én toekomstige vacatures in kunnen vullen. Het brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op deze manier vergroot Banenmatch de mobiliteit van medewerkers en matcht het ontwikkelpotentieel met doorgroeimogelijkheden. Banenmatch is overigens niet alleen voor medewerkers die binnen onze eigen organisatie stappen willen maken. Als collega’s hun toekomstperspectief buiten CZ groep zien liggen, kunnen zij ook op ondersteuning rekenen.

Van werk naar werk

De wereld digitaliseert in een rap tempo en om aan de wensen van klanten te blijven voldoen, moeten we als organisatie mee in die ontwikkeling. Wanneer door digitalisering werk en arbeidsplaatsen verdwijnen, bereiden wij de collega’s die dit raakt zo vroeg mogelijk voor op veranderingen. Zo bieden we mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en het lopen van stages. We hebben afspraken gemaakt met verschillende aanbieders voor de begeleiding van onze medewerkers ‘van werk naar werk’. Eén van deze aanbieders begeleidt mensen specifiek naar een baan in de zorgsector.

Ontwikkelen

We begeleiden onze medewerkers bij de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en competenties, talent of passie. Het uitgangspunt van onze visie op leren is dat leren een continu proces is en dat iedere medewerker eigenaar van zijn eigen leerproces is. Leren doe je bovendien niet alleen, het gaat ook om elkaar helpen beter te worden en inzichten delen. En leren is leuk; het plezier in de ontwikkeling maakt dat je het volhoudt en verder gaat.

Voor een betere digitale jij!

Ieder jaar organiseert CZ groep voor haar medewerkers een evenement op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In 2020 was het thema ‘digitalisering’. Doel was om medewerkers digitaal vaardig en digitaal bewust te maken, een onderwerp dat al aan het begin van het jaar gekozen was maar in coronatijd extra relevant werd. Het event werd online gehouden en er waren bijna 1500 inschrijvingen. Het aanbod was gevarieerd: van praktische workshops op het gebied van digitale vaardigheden tot informatiesessies over robotisering en innovaties in de zorg. Ook was er aandacht voor een goede balans werk-privé bij thuiswerken. Bij de evaluatie bleek dat alle workshops van de deelnemers een ruime tot zeer ruime voldoende kregen. De waardering was zo hoog en het enthousiasme zo groot dat er in 2021 een tweede editie van dit evenement komt.

Leerambassadeur

CZ wil een cultuur ontwikkelen waarin medewerkers nog beter nadenken over hun werk en hun toekomst en daar ook actie in nemen. Leerambassadeurs zijn collega’s die zelf een opleiding volgen of hebben gevolgd en hun eigen ervaringen willen delen. Bijvoorbeeld met collega’s die twijfelen over hun eigen ontwikkeling of vragen hebben over het combineren van leren en werken en daar eens vrijblijvend over willen sparren. In 2020 gingen de eerste 28 leerambassadeurs van start.

CZ Campus

Binnen onze organisatie kunnen medewerkers deelnemen aan verschillende trainingen en opleidingen: offline, online of gecombineerd. Op de CZ Campus vinden medewerkers een uitgebreid aanbod aan opleidingen, trainingen en leercontent, zoals video’s, artikelen en webinars: van lessen in verschillende praktische vaardigheden tot modules op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en masterclasses. Het aanbod is snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit jaar hebben we het aanbod verder uitgebreid en nadruk gelegd op modules die relevant zijn bij het werken op afstand, zoals leidinggeven op afstand en samenwerken met Microsoft Office 365.

Prestatiegerichte teams

Samenwerken is binnen CZ essentieel om onze doelen te realiseren. Projecten zijn steeds complexer en voor maximale impact zijn vaak verschillende disciplines nodig. Om samenwerking nog meer te versterken, zijn we in 2020 gestart met ‘prestatiegerichte teams’. In dit programma versterken we teams op de vijf kenmerken van prestatiegerichte teams: de teamleden werken voor elkaar, streven naar maximale impact, benutten elkaars competenties, nemen verantwoordelijkheid en ‘work hard, play hard’ (hard werken en plezier maken). Met behulp van een teamscan komen de teamleden erachter waar het team en zijzelf staan. Vervolgens wordt onder begeleiding van een teamcoach samen aan doelstellingen gewerkt. De leidinggevende krijgt een-op-een coaching. Na een succesvolle pilot met drie teams eerder in het jaar zijn eind 2020 meer teams begonnen aan een traject om een prestatiegericht team te worden.

In verschillende bijeenkomsten hebben we leidinggevenden van CZ groep meegenomen in het gedachtegoed van prestatiegerichte teams. De managementteams hebben zichzelf op basis van de vijf kenmerken beoordeeld. Ook hebben we een leiderschapsevenement georganiseerd met het thema ‘versterken van verbinding in je team’. Feedback geven en ontvangen is een belangrijke voorwaarde om als team te kunnen groeien en excelleren. Zeven teams zijn in 2020 gestart in een pilot waarin zij, met behulp van een feedbacktool, meer en betere feedback gaan vragen en geven. De eerste ervaringen zijn positief.

Young Professionals

Binnen ons Young Professionals-programma werven en ontwikkelen we hoogopgeleide afgestudeerden voor moeilijk vervulbare functies. Met behulp van een persoonlijk en inhoudelijk ontwikkelprogramma groeien zij in een jaar in hun rol. Het programma wordt positief gewaardeerd door deelnemers en de organisatie zelf. Vaste onderdelen zijn kennissessies, competentie-ontwikkeling, intervisie, vakinhoudelijke begeleiding en een onderzoeksopdracht vanuit de Raad van Bestuur. In 2020 was er net als voorgaande jaren veel animo voor het Young Professionals-programma. Het aanbod aan kandidaten was van zo’n hoge kwaliteit dat we extra plekken hebben gecreëerd om talent binnen te kunnen halen.

CZ Talentlab

Sinds 2020 heeft CZ groep naast het management development programma ook een ontwikkelprogramma voor professionals die niet in een leidinggevende functie werkzaam zijn. We vinden het belangrijk dat ook zij zich ten volle kunnen ontwikkelen. In 2020 is dit jaar als pilot doorlopen. We concluderen dat dit programma bijdraagt aan het versterken van onze professionals en voegen het met verbeteringen toe aan ons ontwikkelaanbod.

Vitaliteit

Het bevorderen van vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers is een belangrijke pijler van ons HRM-beleid. Vitale en gezonde medewerkers zijn energieker, gelukkiger, creatiever en productiever.

Vitaliteit in coronatijd

De coronatijd heeft voor veel mensen veel veranderd. Het plotseling moeten thuiswerken was en is niet voor iedereen even gemakkelijk, zowel fysiek als mentaal. Op allerlei manieren ondersteunen we medewerkers zoveel mogelijk in deze moeilijke tijd. Er zijn bijvoorbeeld coaches ingezet die een luisterend oor bieden aan wie daar behoefte aan heeft. Medewerkers kunnen een preventief gesprek voeren met de bedrijfsarts wanneer zij zorgen hebben over hun (mentale) gezondheid. Daarnaast bieden wij eHealth-programma’s aan op het gebied van omgaan met coronastress en thuiswerken door corona. In blogposts op intranet worden tips gegeven over lunchwandelingen en andere manieren om zo vitaal mogelijk te blijven.

Vitaliteitsplein

Op ons Vitaliteitsplein – een online portal – vinden medewerkers informatie over gezondheid, gezond eten, weerbaarheid of over het herkennen van lichamelijke stresssignalen. De portal geeft ook toegang tot tips, trainingen, hulpmiddelen, preventieve trajecten en andere mogelijkheden die CZ groep biedt op het gebied van vitaliteit. Medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor een vitaliteitsscan, waardoor ze inzicht krijgen in hun fysieke en mentale gesteldheid. Ook is er de mogelijkheid mee te doen aan een lifestyle-programma met persoonlijke begeleiding.