Organisatie­structuur

CZ groep kent vier divisies die zich bezighouden met het primaire proces van onze organisatie.

  • Zorg: de kerntaak van Zorg is het vormgeven van het zorgbeleid van CZ groep en de inkoop van zorg voor alle verzekerden van de verschillende labels van CZ groep (CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA). Via CZ zorgkantoor B.V. is Zorg verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg in zes regio’s.

  • Verzekerden & Service: de kerntaak van Verzekerden & Service is het bieden van een excellente dienstverlening op het gebied van debiteuren- en verzekerdenadministratie en de begeleiding van verzekerden met als doel een tevreden klant.

  • Operations: de kerntaak van Operations is het snel, klantvriendelijk en foutloos verzorgen van alle administratie rondom de inzet van zorg voor onze verzekerden. Het draait o.a. om de behandeling van zorgaanvragen, declaratieverwerking en open en betrokken contact met verzekerde en zorgaanbieder. Met de controle van nota’s werkt Operations actief aan zorgkostenbeheersing.

  • Marketing & Verkoop: de kerntaak van Marketing & Verkoop is het positioneren van de merken CZ (inclusief CZ Direct) en Just en de ontwikkeling en activatie van klantproposities. De divisie ontwikkelt hiertoe de communicatiestrategie en de marketing- en salesstrategieën, maakt de doorvertaling naar concrete plannen en zorgt voor de uitvoering van de onderliggende activiteiten.

  • CZ groep heeft daarnaast verschillende divisies en stafafdelingen die elk met hun eigen expertise ondersteuning bieden bij de uitvoering van het primaire proces.

Groepsverhoudingen per 1 januari 2021

Onder CZ groep verstaan we alle entiteiten die behoren tot de economische en organisatorische eenheid. Hieronder vallen verschillende rechtspersonen waaronder Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. die als hoofd van de groep is aangemerkt. Binnen de verschillende entiteiten zijn alle werkzaamheden voor ziektekostenverzekeringen ondergebracht.

Vanuit hier vindt de volledige beleidsvorming en organisatorische aansturing plaats. Binnen CZ groep is besloten de juridische structuur met ingang van 1 januari 2021 te moderniseren. Met de juridische herstructurering maken we onze structuur eenvoudiger, consistenter en toekomstbestendig. We zijn op die manier beter in staat om een efficiënt kapitaalbeleid te voeren, wat uiteindelijk ook voordelen biedt voor de verzekerden van CZ groep.

Op 1 januari 2021 is de nieuwe juridische structuur van kracht (zie het figuur). De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van vorig jaar betreffen het fuseren van de twee (toen nog actieve) onderlinge waarborgmaatschappijen, het uitvoeren van drie portefeuilleoverdrachten binnen de groep en het harmoniseren van de statuten en het hernoemen van de rechtspersonen. Bij alle juridische stappen zijn de belangrijkste stakeholders betrokken, waaronder de Ledenraad, de OR, de Raad van Commissarissen, externe adviseurs en de Raad van Bestuur. Onze verzekerden zijn van deze wijziging op de hoogte gesteld via publicaties in dagbladen en in onze eigen communicatiemiddelen waaronder het relatiemagazine.

Voor de volledige consolidatiekring verwijzen we naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.