Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ groep voldoende invloed hebben op het beleid. De Ledenraad heeft verschillende taken en bevoegdheden. Zoals het benoemen van de leden van de RvC, het wijzigen van statuten of het ontbinden van de juridische entiteit, het vaststellen van de jaarrekening en het nemen van besluiten bij juridische fusies. Dit alles op voorstel van RvB of RvC. Daarnaast is de ledenraad een klankbord voor de RvB en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over het beleid. Ook zet de Ledenraad actief onderwerpen op de agenda van zijn vergaderingen met de RvB en de RvC.

De samenstelling van de raad past bij de kwaliteit en expertise die CZ groep heeft vastgelegd in zijn bestuurlijke uitgangspunten. Daarnaast is gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van verzekerden. Jaarlijks evalueert de Ledenraad het eigen functioneren en de samenwerking met de RvC en de RvB. Ook beoordeelt hij het individueel functioneren van zijn leden.

De Ledenraad in 2020

Aan de start van 2020 bestond de Ledenraad uit 21 personen. In 2020 is een verkiezingsprocedure voor nieuwe leden opgestart. Hiervoor is een oproep op de website van CZ groep geplaatst en in het verzekerdenblad CZ magazine, en is een advertentie in een landelijk dagblad geplaatst. Dit heeft geresulteerd tot de selectie en benoeming van tien nieuwe leden. Vijf van deze leden starten met ingang van 1 januari 2021 en vijf met ingang van 1 april 2021. Daarmee is de Ledenraad weer op volle sterkte.

De Ledenraad in 2020

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Herbenoemd per

Einde zittingstermijn

Nationaliteit

Dhr.

drs. RA

W.C.J. Aarts, RA

1 april 2013

1 april 2017

31 maart 2021

NL

Mw.

drs.

M. van den Berg

1 januari 2013

1 januari 2017

31 december 2020

NL

Mw.

 

H. van den Berk - van de Laar

1 juni 2015

1 juni 2019

31 mei 2023

NL

Dhr.

 

M. Bos

1 januari 2015

1 januari 2019

22 juni 2020

NL

Mw.

Drs.

E.C. Buitenhuis

1 april 2013

1 april 2017

8 februari 2020

NL 

Mw.

mr.

L.C. Coppens

1 januari 2013

1 januari 2017

31 december 2020

NL

Dhr.

drs.

J.S.G. Ebben

1 april 2013

1 april 2017

31 maart 2021

NL

Mw.

mr.drs.

B.E.H. Homan

1 januari 2015

1 januari 2019

31 december 2022

NL

Mw.

mr.drs.

B.M.G. van der Hulst

1 januari 2013

1 januari 2017

31 december 2020

NL

Dhr.

 

G. Klompe

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

Dhr.

drs.

D. van Lisdonk

1 juni 2015

1 juni 2019

31 mei 2023

NL

Mw.

drs.

S. Pieters

1 januari 2013

1 januari 2017

31 december 2020

NL

Mw.

 

A.D.J.E. Rensink-Herben

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

Mw.

drs.

L.M.A. Schutgens-Verhoef

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

Mw.

MA

S. Sieber

1 oktober 2019

 

30 september 2023

AT

Mw.

 

N. Stepanovic

1 januari 2015

1 januari 2019

20 mei 2020

NL 

Dhr.

drs.

L.G. Thomassen

1 januari 2015

1 januari 2019

14 februari 2020

NL 

Mw.

 

M.A.J. Verhoeven

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

Dhr.

drs.

B.G.A. Weustink MFM

1 september 2012

1 september 2016

31 augustus 2020

NL

Dhr.

 

J.J.W.H. Wijn

1 januari 2013

1 januari 2017

31 december 2020

NL

Mw.

drs.

M. Wolfhagen

1 september 2012

1 september 2016

31 augustus 2020

NL

Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet Verzekerdeninvloed in. Onderdeel van deze wet is de borging van inspraak vanuit de Ledenraad op de belangrijkste bedrijfsprocessen. De Regeling Inspraak is per 1 januari 2021 vastgesteld door de Ledenraad en de Raad van Bestuur. CZ groep werkt in 2021 toe naar een samenstelling van de Ledenraad waarin naar rato alle verzekerden van de verzekeraars in de CZ groep vertegenwoordigd zijn. Zie ook het Verslag van de Ledenraad over 2020.