Bestuur en toezicht CZ groep 2020

  

Raad van Bestuur CZ groep

Dhr. drs. J.G.B. de Groot (1971)

Benoeming: 1 mei 2019

 • Voorzitter Raad van Bestuur CZ groep

 • Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland

 • Lid Advisory Board Strategic Area Health (TU/e)

 • Kuypers-Kessel B.V., lid Raad van Commissarissen

 • Lid Raad van Advies Maatschappelijke Alliantie

Dhr. drs. A.W.L. van Son (1960)

Benoeming: 15 oktober 2010

 • Lid Raad van Bestuur CZ groep

 • Voorzitter Raad van Bestuur Stichting CbusineZ

 • Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Commissarissen VECOZO B.V.

 • Bestuurslid Stichting Intermediair CZ Verzekeraars

 • Lid Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van de Aandeelhouders Vektis C.V.

 • Lid Bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering Zorgverzekeraars Nederland

 • Lid Raad van Toezicht Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ)

 • Bestuurslid Stichting Hubrecht Organoid Technology

 • Lid Informatieberaad Zorg VWS

 • Lid Architectuurboard / Informatieberaad

  

Raad van Commissarissen CZ groep

Mw. mr. W.K. Bischot (1966)

Eerste benoeming: 1 oktober 2013

Einde zittingstermijn: 30 september 2016

Herbenoeming: 1 oktober 2017

Einde zittingstermijn: 30 september 2021

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Remuneratie-/Benoemingscommissie

 • Advocaat/Partner bij Van Doorne Advocaten Notarissen Fiscalisten te Amsterdam

 • Lid Commissie Evaluatie Regelgeving ZonMw

 • Lid Raad van Commissarissen TIAS

 • Voorzitter RvT Stichting Meander Prokino (Tijdelijke benoeming voor 7 maanden)

 • Voorzitter RvC PrivaZorg (Tijdelijke benoeming voor 9 maanden)

Dhr. C.H. Donkervoort (1962)

Eerste benoeming: 5 november 2020

Einde zittingstermijn: 4 november 2024

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Algemeen Directeur KPN Health Rotterdam (tot januari 2021)

 • Lid RvT Alliade

 • Kerndocent de Baak Driebergen

 • Lid RvT Vilans en voorzitter Auditcommissie

 • Initiatiefnemer TaskForce Samen Vooruit

 • Lid stuurgroep Vitaal thuis (t/m 2020)

 • Kerndocent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen van het Sioo

Dhr. drs. H.J.G. Hendriks (1950)

Eerste benoeming: 1 januari 2013

Einde zittingstermijn: 31 december 2016

Herbenoeming: 1 januari 2017

Einde tweede zittingstermijn: 31 december 2021

 • Voorzitter Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Remuneratie-/Benoemingscommissie

 • Lid Raad van Commissarissen Philips Electronics Nederland B.V.

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting CbusineZ

 • Lid Stichtingsbestuur PSV Voetbal

 • Voorzitter Raad van Toezicht Noord Brabants Museum

 • Voorzitter Stichting Ondersteuning Nederlandse Bach Vereniging

 • Lid Curatorium Stichting Nationaal Monument Kamp Vught

 • Lid Raad van Commissarissen FaberHalbertsma Groep

 • Lid Raad van Commissarissen Pala Groep

 • Lid bestuur Brainport 2020 (portefeuillehouder "Kapitaal")

 • Lid Stichtingsbestuur Ons Brabants Landschap

 • Lid adviesraad Kasteel Heeswijk

 • Lid Stichtingsbestuur Bosch Research and Conservation Project

Mw. mr. J.W. Jukema (1964)

Eerste benoeming: 1 januari 2021

Einde zittingstermijn: 31 december 2024

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • CEO / Lid Raad van Bestuur DAS Holding

 • COO / Lid Raad van Bestuur DAS Holding

Dhr. Drs. P.J.A.M. Jongstra RA (1956)

Eerste benoeming: 1 januari 2020

Einde zittingstermijn: 31 december 2023

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Audit-Risk Commissie

 • Voorzitter Raad van Commissarissen, lid van de Audit- en Riskcommissie en lid van de Corporate Governance Commissie APG

 • Lid van bestuur en penningmeester bij Stichting Ondersteuning Nederlandse Bachvereniging

 • Lid Raad van Commissarissen Mazars Holding NV

Mw. Dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit (1974)

Eerste benoeming: 1 april 2016

Einde zittingsperiode: 18 juni 2020

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Remuneratie-/Benoemingscommissie

 • Internist Acute Geneeskunde-intensivist Erasmus Universitair Medisch Centrum

 • Afdelingshoofd Interne geneeskunde Erasmus Universitair Medisch Centrum

 • Bestuurslid Erasmus Trustfonds

Dhr. Ir .H.H. Raué (1951)

Eerste benoeming: 1 januari 2012

Einde zittingstermijn: 31 december 2015

Herbenoeming: 1 januari 2016

Einde tweede zittingstermijn: 31 december 2019

Herbenoeming: 1 januari 2020

Einde derde zittingstermijn: 31 december 2020

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Audit-Risk Commissie

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Yarden Holding NV / Yarden Verzekeringen NV

 • Voorzitter Raad van Commissarissen VGA NV

 • Lid Raad van Commissarissen Triodos Groenfonds NV

 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonvast

 • Voorzitter Raad van Commissarissen De Goudse Verzekeringen NV

 • Lid Raad van Toezicht Triodos Fair Share Fund