Connectiviteitstabel

Materiële thema's

Strategische doelen

Impactstroom

Bijdrage aan SDG's

Indicatoren

Paragraaf

Risico's

Beheersing van zorgkosten

Toekomstbestendige zorg
Financieel gezond
Stabiele premie
Behoud marktaandeel

Toekomstbestendige zorg

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- Aandeel gecontracteerde zorgverleners
- Gesloten Duurzame coalities
- Zorgkosten t.o.v. zorgkostenbegroting
- Fraudebeleid

Visie op zorg

Beheersing van zorgkosten

- Operationeel
- Strategisch
- Wet- en regelgeving

*Financiële impact coronacrisis
* Operationele impact coronacrisis
* Krapte op de zorgarbeidsmarkt
* Toename ongecontracteerde zorg
* Beweging naar centraal gestuurde zorg

Toegankelijkheid van zorg

Toekomstbestendige zorg
Behoud marktaandeel

Zorg Verantwoord & Dichtbij

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

- Wachtlijstbemiddeling
- Gesloten Duurzame coalities
- Gerealiseerde regiobeelden

Visie op zorg

Innovatie in zorg

Toegankelijkheid van zorg

Zorg dichtbij

- Verzekeringstechnisch
- Operationeel

* Impact coronacrisis op het zorgveld
* Toename ongecontracteerde zorg
* Krapte op de zorgarbeidsmarkt

Kwaliteit van zorg

Toekomstbestendige zorg
Persoonlijke begeleiding
Behoud marktaandeel

Toekomstbestendige zorg
Zorg Verantwoord & Dichtbij

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- Aandeel gecontracteerde zorgverleners
- Gesloten Duurzame Coalities

Visie op zorg 

Kwaliteit van zorg 

Innovatie in zorg

- Operationeel
- Strategisch
- Wet- en regelgeving

* Toename ongecontracteerde zorg
* Krapte op zorgarbeidsmarkt
* Beweging naar centraal gestuurde zorg

Innovatie in zorg

Toekomstbestendige zorg

Toekomstbestendige zorg

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

- Gesloten Duurzame coalities
- Samen Beslissen in zorgpaden geïmplementeerd

Visie op zorg

Innovatie in zorg 

Zorg dichtbij 

Gepersonaliseerde zorg

- Operationeel
- Strategisch

* Beweging naar centraal gestuurde zorg

Stabiele concurrerende premie

Stabiele premie
Financieel gezond

Betrouwbare zorgverzekeraar

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 1: Geen armoede

- Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie
- Organisatiekosten binnen begroting

Verzekeringen en premie

- Wet- en regelgevingsrisico

* Financiële impact coronacrisis

Service en (persoonlijke) begeleiding

24x7 Service & gemak
Persoonlijke begeleiding

Betrouwbare zorgverzekeraar
Zorg Verantwoord & Dichtbij

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

- NPS label CZ
- Aandeel digitale declaraties
- Wachtlijstbemiddeling

Onze service 

Persoonlijke begeleiding

Digitalisering en CZ

- Operationeel

* Toename cybercriminaliteit

Betrouwbare zorgverzekeraar

Financieel gezond
Stabiele premie
Behoud marktaandeel

Betrouwbare zorgverzekeraar

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- Consumenten zien CZ als een betrouwbare zorgverzekeraar
- Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie
- Organisatiekosten binnen begroting
- Marktaandeel CZ groep
- Naleving integriteitsbeleid

Verzekeringen en premie 

Corporate Governance

- Strategisch
- Wet- en regelgeving
- Markt

* Financiële impact coronacrisis
* Verhoogde volatiliteit aandelen
* Toename cybercriminaliteit

Data en digitalisering

24x7 Service & gemak
Toekomstbestendige zorg
Persoonlijke begeleiding

Betrouwbare zorgverzekeraar
Toekomstbestendige zorg

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- Aandeel digitale declaraties

Digitalisering en CZ 

Innovatie in zorg

- Operationeel
- Strategisch

* Toename cybercriminaliteit

Welzijn van klanten

Persoonlijke begeleiding

Zorg Verantwoord & Dichtbij

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- CZ groep verbetert met werkgevers de gezondheid van werknemers

Onze rol op de zakelijke markt

- Strategisch

* Toekomst zakelijke markt

Stakeholderbetrokkenheid

Toekomstbestendige zorg

Toekomstbestendige zorg
Zorg Verantwoord & Dichtbij
Betrouwbare zorgverzekeraar
Betekenisvolle werkgever
Gezonde leefomgeving

SDG 1: Geen armoede
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei
SDG 13: Klimaatactie

- Betrekken patiëntenorganisaties bij zorginkoop
- Gesloten duurzame coalities
- Gerealiseerde regiobeelden

Onze omgeving 

Visie op zorg 

Zorg dichtbij

- Strategisch

Betekenisvolle werkgever

Financieel gezond

Betekenisvolle werkgever

SDG 8: Waardig werk en economische groei

- eNPS

Betekenisvolle werkgever

- Verzekeringstechnisch
- Operationeel
- Markt
- Tegenpartijkrediet
- Wet- en regelgeving

Duurzame bedrijfsvoering

Toekomstbestendige zorg
Financieel gezond

Gezonde leefomgeving

SDG 13: Klimaatactie

- CO2-footprint
- Aandeel belegd vermogen volgens het CZ-beleid MVB

Onze milieu footprint 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

- Strategisch
- Markt

*Verhoogde volatiliteit aandelen