Toekomstbestendige zorg

Om zorg nu en op de lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Lees meer ›Toekomstbestendige zorg

Visie op zorg

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg maar er zijn uitdagingen. We werken samen met het zorgveld aan toekomstbestendige zorg.

Lees meer ›Visie op zorg

Kwaliteit van zorg

We verkennen continu waar kwaliteit verbeterd kan worden. Op zorgaandachtsgebieden waar dit mogelijk is, werken we aan concrete plannen van aanpak om verbeteringen te realiseren.

Lees meer ›Kwaliteit van zorg

Beheersing van zorgkosten

Met de inkoop van zorg hebben wij als zorgverzekeraar niet allen de maatschappelijke taak om voldoende kwalitatief goed zorg in te kopen, maar ook de opdracht om de zorgkosten te beheersen.

Lees meer ›Beheersing van zorgkosten

Innovatie in zorg

Om zorg nu en op de lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Lees meer ›Innovatie in zorg

Zorg: verantwoord en dichtbij

Verzekerden hebben regelmatig vragen als zij zorg nodig hebben. Met onze begeleiding helpen we hen zelf de regie te nemen om eigen gezondheidsdoelen te realiseren.

Lees meer ›Zorg: verantwoord en dichtbij

Toegankelijkheid van zorg

Als zorgverzekeraar is het onze zorgplicht om onze verzekerden toegang te geven tot alle zorg uit het basispakket. Wij kopen voldoende zorg in en bemiddelen actief voor toegang als dat nodig is.

Lees meer ›Toegankelijkheid van zorg

Zorg dichtbij

CZ groep staat voor persoonlijke zorg dicht bij de patiënt. We streven naar een optimale inrichting van het zorglandschap in de regio en verkennen vernieuwingen zoals eHealth.

Lees meer ›Zorg dichtbij

Gepersonaliseerde zorg

Ons uitgangspunt is dat de gemiddelde patiënt niet bestaat. De individuele patiënt met zijn persoonlijke wensen, voorkeuren en eigenschappen moet centraal staan in zorg, niet de aandoening.

Lees meer ›Gepersonaliseerde zorg

Persoonlijke begeleiding

Verzekerden hebben regelmatig vragen als zij zorg nodig hebben. Met onze begeleiding helpen we hen zelf de regie te nemen om eigen gezondheidsdoelen te realiseren.

Lees meer ›Persoonlijke begeleiding