CZ groep als werkgever

We vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier in hun werk hebben. Een stevige basis is daarbij noodzakelijk, zoals goede arbeidsvoorwaarden. Ook in coronatijd zorgen we ervoor dat onze medewerkers hun werk op de best mogelijke manier kunnen doen.

In 2020 waren 2.433 medewerkers werkzaam bij CZ groep (exclusief externen en uitzendkrachten). Hiervan werkten er 1.595 in Tilburg, 416 in ons kantoor in Sittard, 329 in Goes en 93 in onze servicekantoren. De man/vrouw-verdeling binnen onze organisatie is 33 procent (m) / 67 procent (v) en 92 procent van ons totale medewerkersbestand heeft een vast dienstverband. Dit en meer cijfers zijn terug te vinden in het overzicht Medewerkers CZ groep.

Werken in coronatijd

Begin maart 2020 is het merendeel van de medewerkers van CZ groep thuis gaan werken in verband met de uitbraak van corona in Nederland. In korte tijd hebben we ervoor gezorgd dat zij hun werk zo goed en verantwoord mogelijk kunnen blijven doen vanuit huis. Dankzij ieders inspanningen en flexibiliteit verliep de overgang naar het thuiswerken soepel en kon het werk gewoon door blijven gaan. Om goed op afstand samen te kunnen werken, werd Microsoft Teams versneld uitgerold. De al eerder ontwikkelde digitale toolkit, gevuld met hulpmiddelen om beter digitaal te kunnen werken, kwam in deze tijd extra goed van pas. Opleidingen en trainingsprogramma’s werden omgezet naar online vormen, zodat de ontwikkeling van medewerkers ongehinderd door kon gaan. Voor leidinggevenden die moeite ondervonden met leidinggeven op afstand werd intervisie geregeld. Ook konden zij een training over dit onderwerp volgen. Daarnaast werd in korte tijd een introductie-app ontwikkeld die nieuwe medewerkers ondersteunt bij hun indiensttreding bij CZ groep.

Arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Om medewerkers te compenseren voor de kosten die het thuiswerken met zich meebrengt werd direct in april 2020 een tijdelijke thuiswerkregeling geïntroduceerd. Medewerkers die thuiswerken krijgen per dag een vaste vergoeding. Omdat duidelijk is dat thuiswerken voorlopig de norm blijft, is in het najaar een definitieve thuiswerkregeling vastgesteld. Naast compensatie voor gemaakte kosten kunnen medewerkers een bureau en bureaustoel uitkiezen en hebben zij een persoonlijk budget gekregen voor het inrichten van een thuiswerkplek die aan de eisen van de Arbowet voldoet.

Participatie

In lijn met de Participatiewet spannen wij ons in om mensen met een arbeidsbeperking werk aan te kunnen bieden. In dit kader zijn er 15 mensen bij ons werkzaam (eind 2020). Om hen zo optimaal mogelijke werkomstandigheden te bieden, hebben we - naast specifieke recruitment, begeleiding en jobcoaching - geïnvesteerd in aanpassing van ICT-systemen en werkplekken.

Medewerkersbetrokkenheid

Onder normale omstandigheden zouden we in 2020 onze tweejaarlijkse medewerkersbetrokkenheidonderzoek (MBO) gehouden hebben. In verband met de actualiteit van de coronapandemie hebben we gekozen voor een speciale 'pulsemeting'. Met deze meting onderzochten we gericht hoe het werken bij CZ groep in coronatijd ervaren wordt en wat de behoeften van de medewerkers in deze tijd zijn. De pulsemeting werd door 67 procent van de medewerkers ingevuld en heeft waardevolle inzichten opgeleverd waarop wij gerichte vervolgacties konden uitzetten. Zo bleek de betrokkenheid van collega’s bij CZ gestegen van 83 procent in 2018 naar 92 procent. Men vond dat over het werken op afstand goed was gecommuniceerd. Het thuiswerken werd positief beoordeeld, ook al was de overgang niet voor iedereen even makkelijk. De meeste medewerkers gaven aan moeite te hebben met het gebrek aan sociaal contact met collega’s. Een derde van de leidinggevenden gaf aan het leidinggeven op afstand een uitdaging te vinden.