Solidariteit, professionaliteit en innovatiebereidheid

We kijken in dit jaarverslag terug op één van de meest uitdagende jaren van de Nederlandse samenleving.

Lees meer ›Solidariteit, professionaliteit en innovatiebereidheid

Onze omgeving

CZ groep wil de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk houden, voor onze klanten én voor Nederland. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken we samen met andere partijen die actief zijn in zorg en welzijn.

Lees meer ›Onze omgeving

Externe ontwikkelingen

Verschillende externe ontwikkelingen zijn van invloed op ons beleid en onze bedrijfsvoering. In 2020 voerde de coronapandemie deze lijst aan. De impact hiervan was en is groot.

Lees meer ›Externe ontwikkelingen

Strategie CZ 2025

CZ groep wil snel en flexibel in kunnen spelen op de veranderende wereld. In onze strategie ‘CZ 2025’ houden wij rekening met relevante trends en ontwikkelingen in het zorgveld, de financiële dienstverlening en de samenleving in de breedte.

Lees meer ›Strategie CZ 2025

Hoe CZ waarde toevoegt

Het waardecreatiemodel van CZ groep – gebaseerd op de uitgangspunten van de International Integrated Reporting Council (IIRC) – laat op geïntegreerde wijze zien hoe wij omgaan met de bronnen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering en hoe wij met

Lees meer ›Hoe CZ waarde toevoegt

Toekomstbestendige zorg

Om zorg nu en op de lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Lees meer ›Toekomstbestendige zorg

Visie op zorg

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg maar er zijn uitdagingen. We werken samen met het zorgveld aan toekomstbestendige zorg.

Lees meer ›Visie op zorg

Kwaliteit van zorg

We verkennen continu waar kwaliteit verbeterd kan worden. Op zorgaandachtsgebieden waar dit mogelijk is, werken we aan concrete plannen van aanpak om verbeteringen te realiseren.

Lees meer ›Kwaliteit van zorg

Beheersing van zorgkosten

Met de inkoop van zorg hebben wij als zorgverzekeraar niet allen de maatschappelijke taak om voldoende kwalitatief goed zorg in te kopen, maar ook de opdracht om de zorgkosten te beheersen.

Lees meer ›Beheersing van zorgkosten

Innovatie in zorg

Om zorg nu en op de lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Lees meer ›Innovatie in zorg