Corporate Governance

CZ groep is een private organisatie met een publieke opdracht en zonder winstoogmerk. De overheid, werkgevers en onze verzekerden vertrouwen erop dat wij de zorgpremies beheren en inzetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

Lees meer ›Corporate Governance

Governance­structuur CZ groep

Voor een zorgvuldige bedrijfsvoering hanteert CZ groep het model van de structuurregeling. We werken met een RvB, RvC en Ledenraad.

Lees meer ›Governance­structuur CZ groep

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ groep voldoende invloed hebben op het beleid. De Ledenraad heeft verschillende taken en bevoegdheden.

Lees meer ›Ledenraad

Raad van Commissarissen

De RvC benoemt de RvB en houdt toezicht op de RvB en de algemene bedrijfsvoering.

Lees meer ›Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

De RvB is belast met het besturen van de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, de strategie en de resultaten die daaruit voortvloeien.

Lees meer ›Raad van Bestuur

Samenstelling RvB en RvC

De RvB en RvC zijn zodanig samengesteld dat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Hierbij zijn complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit belangrijke voorwaarden.

Lees meer ›Samenstelling RvB en RvC

Organisatie­structuur

CZ groep kent vier divisies die zich bezig houden met het primaire proces van onze organisatie: zorg, verzekerden & service, operations en marketing & verkoop.

Lees meer ›Organisatie­structuur

Beloning

CZ groep voldoet aan alle geldende wetten en regels op het gebied van beloning, onderschrijft de Corporate Governance Code en werkt binnen de Cao Zorgverzekeraars.

Lees meer ›Beloning

Wet- en regelgeving en (gedrags)codes

CZ groep wil een betrouwbare en integere organisatie zijn. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om compliant te handelen en zijn open en duidelijk over wat we doen en hoe we het doen.

Lees meer ›Wet- en regelgeving en (gedrags)codes

Verslag van de Raad van Commissarissen

Na een voorspoedige start van het jaar werd vanaf eind februari de agenda van het bestuur van CZ groep gedicteerd door de actualiteit.

Lees meer ›Verslag van de Raad van Commissarissen