Verslag van de Ledenraad

Net als op alle andere onderdelen van CZ groep – en van de Nederlandse maatschappij – was de coronapandemie van grote impact op de Ledenraad in 2020.

Lees meer ›Verslag van de Ledenraad

Risicomanagement

Met risicomanagement brengt CZ groep op een vroegtijdige en gestructureerde manier de (financiële) risico’s van de organisatie in kaart. We beoordelen de mogelijke gevolgen ervan en nemen proactief maatregelen om ze zoveel mogelijk te beheersen.

Lees meer ›Risicomanagement

Risicomanagement­systeem

De interne, integrale risicobeheersing- en controlesystemen van CZ groep zijn gericht op het bieden van voldoende zekerheid over de beheersing van risico's.

Lees meer ›Risicomanagement­systeem

Risicohouding

CZ groep heeft een behoudende risicohouding. Deze houding wordt geoperationaliseerd in concrete risicokaders per risicosoort.

Lees meer ›Risicohouding

Soorten risico's

CZ groep hanteert de risicotype-indeling die wordt gebruikt door Solvency II, aangevuld met het strategische risico en het wet- en regelgevingsrisico.

Lees meer ›Soorten risico's

Actuele risico's

Ieder kwartaal stelt de Raad van Bestuur een risicorapportage vast, waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de grootste risico’s worden gevolgd.

Lees meer ›Actuele risico's

Mogelijke impact op resultaat en kapitaal

CZ groep voert minimaal jaarlijks een zogenoemde Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) uit waarin de financiële impact van grote risico's wordt doorberekend.

Lees meer ›Mogelijke impact op resultaat en kapitaal