25 Totaal resultaat

De aansluiting tussen het geconsolideerde resultaat en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekeningen luidt als volgt:

 

2022

 

2021

    

Resultaat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. exclusief deelnemingsresultaat

29.323

 

83.331

CZ Zorgverzekeringen N.V.

-91.596

 

-149.058

OHRA Zorgverzekeringen N.V.

-11.616

 

37.464

Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.

-3.894

 

5.927

CZ zorgkantoor B.V.

-230

 

585

CZ Fund Management B.V.

26

 

25

Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars

445

 

198

    

Resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening

-77.543

 

-21.528

    

Resultaat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. inclusief deelnemingsresultaat

-77.987

 

-21.726

Bestemming van het resultaat

2022

 

2021

    

Herwaarderingsreserve

-2.412

 

-

Overige wettelijke reserves

-230

 

585

Bestemmingsreserve

1.149

 

-1.194

Statutaire reserve

-76.050

 

-20.919

    
 

-77.543

 

-21.528