39 Schulden uit directe verzekering

 

2022

 

2021

    

Zorgverleners en verzekerden

189.759

 

278.839

Rekening-courant kostprijsverzekeringen

1.428

 

2.066

    
 

191.187

 

280.905

De schulden uit directe verzekering bestaan uit de rekening-courant met Ziektekostenverzekering voor Religieuzen en Missionarissen waarover de kostprijsverzekeringen worden afgewikkeld. Deze rekening- courant heeft een looptijd langer dan één jaar. De interest op deze rekening-courant bedraagt 0,01% (2021: -0,16%).