28 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

 

2022

 

2021

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.215.224

 

2.135.755

Vorderingen op groepsmaatschappijen

7.935

 

8.418

Deelnemingen

-

 

-

    
 

2.223.159

 

2.144.173

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. bezit alle aandelen van CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V., CZ zorgkantoor B.V. en CZ Fund Management B.V. gevestigd te Tilburg.

Het verloopoverzicht deelnemingen luidt als volgt:

 

CZ Zorg-
verzeke-
ringen N.V.

 

Centrale Zorgver-zekeringen NZV N.V.

 

OHRA Zorgver-zekeringen N.V.

 

CZ zorgkantoor B.V.

 

CZ Fund Management B.V.

 

Totaal 2022

 

Totaal 2021

              

Boekwaarde per 1 januari

1.625.479

 

150.736

 

350.200

 

9.101

 

239

 

2.135.755

 

2.078.812

Dividenduitkering

-

 

-

 

-

 

-

 

-220

 

-220

 

-125.000

Agiostorting

147.000

 

20.000

 

20.000

 

-

 

-

 

187.000

 

287.000

Deelnemingsresultaat

-91.596

 

-3.894

 

-11.616

 

-230

 

26

 

-107.311

 

-105.057

              

Boekwaarde per 31 december

1.680.883

 

166.842

 

358.584

 

8.871

 

44

 

2.215.224

 

2.135.755

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

2022

 

2021

    

Boekwaarde per 1 januari

8.418

 

8.422

Toevoegingen

511

 

927

 

8.929

 

9.350

    

Aflossingsverplichting (verantwoord onder de overige vorderingen)

-994

 

-931

    

Boekwaarde per 31 december

7.935

 

8.418

Onder vorderingen op groepsmaatschappijen is een onderhandse lening opgenomen die is verstrekt aan Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars. De lening is verstrekt ter financiering van het hoofdkantoor van CZ groep. Aflossing vindt plaats gedurende de resterende levensduur van het kantoorpand. De interest bedraagt 5,9% (2021: 5,9%). Er zijn geen zekerheden gesteld.

Deelnemingen

Eind 2018 is een belang genomen van 7,69% in Halder Investments IV-A C.V. en een belang van 8,6% in Investments IV-A Custodian B.V., gevestigd te Den Haag. De intentie is aanwezig om Halder Investments IV-A C.V. op termijn op te heffen. Deze liquidatie zal plaatsvinden zodra een juridisch geschil omtrent één van de verkochte participaties in het fonds wordt opgelost. Vanwege de onzekerheid, ten aanzien van de uitkomsten van het juridisch geschil in de nog te verwachten ontvangsten, is de waarde van deze deelneming op nul gesteld. Er is geen risico dat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. nog bedragen zal moeten afdragen ten behoeve van deze deelnemingen.

In de deelnemingen Halder Investments IV-A C.V. en Investments IV-A Custodian B.V. hebben de afgelopen 3 jaar geen mutaties voorgedaan.