11 Concentratierisico's

De belangrijkste concentratierisico's, groter dan 3% van het balanstotaal, worden gevormd door:

Balanspost

Tegenpartij

2022

 

2021

     

Rekening-courant ZiNL

ZiNL

1.166.250

 

1.933.466

Overige financiële beleggingen en liquide middelen

Credit Agricole Group

169.530

 

-

Bij de bepaling van het concentratierisico is look through toegepast op de posities opgenomen in de beleggingsportefeuille van CZ Beleggingsfonds en de posities opgenomen in de geldmarktfondsen.