4 Overige financiële beleggingen

Het mutatieoverzicht van de overige financiële beleggingen luidt als volgt:

 

Zakelijke waarden

 

Vast- rentende waarden

 

Leningen

 

Deposito's

 

Andere financiële beleg-gingen

          

Boekwaarde per 1 januari

475.613

 

605.212

 

2.555

 

586.363

 

1.661.673

Aankopen

61.059

 

361.388

 

465

 

-

 

-

Verkopen/ aflossingen

-52.755

 

-708.132

 

-

 

-

 

-

Saldo mutaties

-

 

-

 

-

 

20.264

 

597.850

Waardeveranderingen van beleggingen

-78.160

 

-32.488

 

-

 

-692

 

-90.309

          

Boekwaarde per 31 december

405.757

 

225.980

 

3.020

 

605.935

 

2.169.214

  

Totaal 2022

 

Totaal 2021

     

Boekwaarde per 1 januari

 

3.331.416

 

3.178.868

Aankopen

 

422.912

 

688.970

Verkopen/ aflossingen

 

-760.887

 

-668.208

Saldo mutaties

 

618.114

 

16.760

Waardeveranderingen van beleggingen

 

-201.649

 

115.026

     

Boekwaarde per 31 december

 

3.409.906

 

3.331.416

De gelden ontvangen uit de Catastroferegeling en de gelden uit het opgeheven subfonds staatsobligaties zijn herbelegd in het subfonds geldmarkt lang en worden verantwoord onder saldo mutaties.

Door alle verzekeraars van CZ groep zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds. CZ groep heeft de onderliggende overige financiële beleggingen, waarin wordt belegd middels de subfondsen welke vallen onder de paraplu van CZ Beleggingsfonds, in haar geconsolideerde jaarrekening opgenomen.

Zakelijke waarden

Per 31 december 2022 bestaat de positie verantwoord onder de zakelijke waarden geheel uit de onderliggende beleggingen verantwoord onder zakelijke waarden in het subfonds aandelen, welke een waarde vertegenwoordigt van 405,8 miljoen euro (2021: 475,6 miljoen euro). De verkrijgingsprijs per 31 december 2022 bedraagt 303,1 miljoen euro (2021: 287,7 miljoen euro).

De beleggingen in zakelijke waarden luiden niet alleen in euro’s. De valutarisico’s zijn niet afgedekt.

In het onderstaande overzicht is de verdeling van de valutaposities van de zakelijke waarden opgenomen. De zakelijke waarden in het subfonds aandelen betreffen beursgenoteerde aandelen.

Valuta

2022

 

2021

Amerikaanse dollar

245.793

 

294.395

Euro

35.596

 

39.671

Japanse yen

22.922

 

27.855

Hong Kong dollar

16.929

 

18.300

Britse pond

15.335

 

15.721

Canadese dollar

12.921

 

15.228

Taiwanese dollar

9.226

 

13.193

Zwitserse franc

8.728

 

12.082

Australische dollar

8.414

 

8.145

Deense kroon

5.129

 

4.752

Zweedse kroon

3.804

 

4.770

Zuid-Koreaanse won

3.387

 

3.937

Zuid-Afrikaanse rand

2.777

 

2.769

Braziliaanse real

2.027

 

1.550

Thaise baht

1.460

 

1.255

VAE dirham

1.449

 

1.333

Maleisische ringgit

1.323

 

1.203

Noorse kroon

1.292

 

1.151

Singaporese dollar

1.264

 

1.817

Mexicaanse peso

1.240

 

1.203

Indonesische roepia

1.076

 

774

Chinese renminbi

737

 

1.066

Overig

2.929

 

3.442

    

Boekwaarde per 31 december

405.757

 

475.613

Vastrentende waarden

 

2022

 

2021

    

Subfonds bedrijfsobligaties

173.816

 

197.561

Subfonds geldmarkt lang

52.164

 

203.273

Subfonds staatsobligaties

-

 

189.053

Subfonds geldmarkt kort

-

 

15.325

    
 

225.980

 

605.212

Het subfonds staatsobligaties is formeel opgeheven per 31 december 2022. De verkrijgingsprijs van de vastrentende waarden bedraagt per 31 december 2022 241,0 miljoen euro (2021: 608,9 miljoen euro).

In de subfondsen zijn geen posities in vreemde valuta opgenomen. De vastrentende waarden in de subfondsen betreffen beursgenoteerde obligaties.

Onderstaand is de kredietwaardigheid toegelicht. De duration bedraagt voor het subfonds bedrijfsobligaties 3,45 jaar (2021: 3,97 jaar). In 2021 bedroeg de duration voor het subfonds staatsobligaties 4,73 jaar.

Subfonds bedrijfsobligaties

Kredietwaardigheid

2022

 

2021

    

AAA

6%

 

8%

AA

8%

 

7%

A

50%

 

39%

BBB

34%

 

42%

BB

2%

 

4%

    
 

100%

 

100%

Subfonds staatsobligaties

Kredietwaardigheid

2022

 

2021

    

AAA

-

 

42%

AA

-

 

58%

    
 

-

 

100%

Leningen

Deze leningen zijn verstrekt aan derden. Eén lening van 47 duizend euro wordt afgelost in de resterende looptijd van 6 jaar. Voor de overige leningen zijn geen aflossingsschema’s vastgesteld. De rentepercentages variëren van 0% tot 5%. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er zijn drie leningen volledig voorzien.

Deposito's

De specificatie van de deposito's luidt als volgt:

 

2022

 

2021

    

Subfonds geldmarkt lang

416.442

 

393.343

Subfonds geldmarkt kort

189.493

 

193.020

    
 

605.935

 

586.363

Andere financiële beleggingen

 

2022

 

2021

    

Subfonds geldmarkt lang

1.249.501

 

741.611

Subfonds geldmarkt kort

451.606

 

471.719

Subfonds hypotheken

319.003

 

388.731

Subfonds vastgoed

140.019

 

52.412

Externe geldmarkt fondsen

6.695

 

4.501

Herbeleggingsrekeningen

2.387

 

2.615

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

-

 

82

Overige

2

 

2

    
 

2.169.214

 

1.661.673

Subfonds geldmarkt lang

De strategische cash positie van CZ groep is belegd middels het subfonds geldmarkt lang. De middelen belegd in het subfonds geldmarkt lang zijn door de participanten maandelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt lang 0,21 jaar (2021: 0,35 jaar).

Kredietwaardigheid

2022

 

2021

    

AAA

0%

 

5%

AA

52%

 

34%

A

43%

 

54%

BBB

5%

 

7%

    
 

100%

 

100%

Subfonds geldmarkt kort

Het subfonds geldmarkt kort staat ter beschikking voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsvoering. De gelden in dit subfonds zijn dan ook niet betrokken in de Asset & Liability Management studie (ALM) die periodiek wordt uitgevoerd ten behoeve van het herijken van de beleggingsportefeuille.

De middelen belegd in het subfonds geldmarkt kort zijn door de participanten dagelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper, belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt kort 0,11 jaar (2021: 0,07 jaar).

Kredietwaardigheid

2022

 

2021

    

AA

31%

 

55%

A

58%

 

37%

BBB

11%

 

8%

    
 

100%

 

100%

Subfonds hypotheken

Het subfonds hypotheken belegt in de hypothekenfondsen van NNIP en ASR. De verkrijgingsprijs per 31 december 2022 bedraagt 367,0 miljoen euro (2021: 361,1 miljoen euro).

De duration van deze beleggingen in hypotheken bedraagt 7,34 jaar (2021: 7,74 jaar). De participatiewaardes van de hypothekenfondsen in NNIP en ASR bedragen per 31 december 2022 respectievelijk 93 euro (2021: 114 euro) en 8.762 euro (2021: 11.047 euro). De belangen van het subfonds hypotheken in het totaal belegd vermogen van de fondsen van NNIP en ASR bedragen 5,15% (2021: 5,53%) en 1,56% (2021: 1,94%).

Subfonds vastgoed

Het subfonds vastgoed belegt in het vastgoedfonds van CBRE, ASR en Prologis. De belangen in het vastgoedfonds ASR en Prologis zijn in 2022 aangekocht. De totale verkrijgingsprijs per 31 december 2022 bedraagt 152,1 miljoen euro. De verkrijgingsprijs van het fonds van CBRE per 31 december 2021 bedraagt 50,0 miljoen euro. De participatiewaardes van de fondsen van CBRE, ASR en Prologis bedragen per 31 december 2022 respectievelijk 200.738 euro, 943 euro en 12 euro. De participatiewaarde van het fonds van CBRE per 31 december 2021 bedraagt 216.791 euro. Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen van van de fondsen van CBRE, ASR en Prologis bedragen respectievelijk 2,43%, 3,81% en 0,28%. Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen per 31 december 2021 in het fonds van CBRE bedraagt 2,43%.