40 Overige schulden

 

2022

 

2021

    

Belastingen en sociale premies

10.208

 

12.171

Toe te kennen ondersteuningsgelden

7.870

 

7.939

Nog te betalen kosten derden

6.494

 

-

Crediteuren

2.095

 

1.871

Rekening-courant groepsmaatschappijen

-

 

718

Overige

2.941

 

2.537

    
 

29.608

 

25.236

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen en gelieerde rechtspersonen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.