35 Concentratierisico's activa

Balanspost

Tegenpartij

2022

 

2021

     

Overige financiële beleggingen en liquide middelen

ING Bank

151.462

 

148.313

Bij de bepaling van het concentratierisico is look through toegepast op de posities opgenomen in de beleggingsportefeuille van CZ Beleggingsfonds en de posities opgenomen in de geldmarktfondsen.