22 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit overige beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

 

2022

 

2021

    

Interestbaten vastrentende waarden

14.066

 

12.889

Dividenden

8.531

 

8.436

Opbrengst / lasten gebouwen en terreinen

-2.468

 

-755

Overige Interestbaten

2.803

 

-

    
 

22.933

 

20.570

In 2022 is in de opbrengst gebouwen en terreinen 1,1 miljoen euro (2021: 1,0 miljoen euro) aan interne huur voor de gebouwen opgenomen. Onder de bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening is eveneens een bedrag van 1,1 miljoen euro (2021: 1,0 miljoen euro) met betrekking tot deze huuropbrengst verantwoord. De opbrengst / lasten gebouwen en terreinen zijn negatief doordat de afschrijvingskosten hoger zijn dan de huuropbrengsten.