13 Technische voorzieningen

Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

De voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten bestaat per 31 december uit:

 

2022

 

2021

    

Technische voorziening Zorgverzekeringswet

2.955.032

 

2.998.775

Technische voorziening overige ziektekosten

51.798

 

40.514

 

3.006.830

 

3.039.289

    

Afhandelingskosten

23.696

 

20.420

Voorschotten

-1.093.128

 

-863.234

    
 

1.937.398

 

2.196.475

Het mutatieoverzicht van de technische voorziening Zorgverzekeringswet en overige ziektekosten luidt als volgt:

 

2022

 

2021

    

Stand per 1 januari

3.039.289

 

2.953.323

Onttrekking

-2.699.185

 

-2.795.268

Vrijval

-160.325

 

-44.067

Toevoeging

2.827.051

 

2.925.301

    

Stand per 31 december

3.006.830

 

3.039.289

Overzicht ontwikkeling zorgkostenclaims

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

Totaal

Schatting van cumulatieve claims

           

- einde tekenjaar

10.851.194

 

10.579.104

 

10.624.273

 

9.945.019

 

9.794.645

  

- een jaar later

-

 

10.466.955

 

10.658.852

 

9.969.883

 

9.758.921

  

- twee jaar later

-

 

-

 

10.639.447

 

9.953.324

 

9.773.328

  

- drie jaar later

-

 

-

 

-

 

9.954.376

 

9.756.072

  

- vier jaar later

-

 

-

 

-

 

-

 

9.770.798

  
            

Schatting van cumulatieve claims

10.851.194

 

10.466.955

 

10.639.447

 

9.954.376

 

9.770.798

 

51.682.770

Cumulatieve betalingen

8.017.716

 

10.293.603

 

10.639.447

 

9.954.376

 

9.770.798

 

48.675.940

            

Waarde opgenomen in het overzicht van de financiële positie per 31 december 2022

2.833.478

 

173.352

 

-

 

-

 

-

 

3.006.830

Het duurt meerdere jaren voordat een schadejaar definitief is afgewikkeld, waardoor in de jaren na boekjaar (t) onder meer als gevolg van correcties en herdeclaraties uitloopresultaten ontstaan. Verwezen wordt naar de paragraaf over de basisverzekering en de paragraaf over het risicomanagement waar de risico’s en onzekerheden terzake nader zijn toegelicht.

De verstrekte voorschotten per zorgverlener bedragen maximaal de waarde van de verrichte zorg door zorgverleners verstrekt aan verzekerden van CZ groep. Deze voorschotten zijn gesaldeerd in de technische voorziening.

De gehele voorziening betreft kortlopende verplichtingen. Een kwalitatieve toereikendheidstoets is uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de voorziening toereikend is.

Voorziening voor lopende risico's

De voorziening voor lopende risico's betreft een voorziening voor toekomstige negatieve resultaten op (collectieve) verzekeringscontracten. De gehele voorziening betreft kortlopende verplichtingen.

Het mutatieoverzicht van de voorziening voor lopende risico's luidt als volgt:

 

2022

 

2021

    

Stand per 1 januari

254.400

 

104.927

Onttrekking

-124.515

 

-94.917

Vrijval

-129.885

 

-10.010

Toevoeging

154.750

 

254.400

    

Stand per 31 december

154.750

 

254.400

Een kwalitatieve toereikendheidstoets is uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de voorziening toereikend is.