31 Overige vorderingen

 

2022

 

2021

    

Trusted Third Party (TTP)

101.169

 

82

Rekening-courant groepsmaatschappijen

92.192

 

185.880

Zorgverleners

89.523

 

159.690

Verzekeringsinstellingen

29.015

 

7.653

Leveranciers

20.336

 

19.138

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

3.182

 

3.909

Vorderingen groepsmaatschappijen

994

 

931

Nog te factureren aan verzekerden

72

 

53.897

Belastingdienst

-

 

18.750

Andere vorderingen

19.687

 

5.803

    
 

356.171

 

455.733

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.