37 Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

De voorziening bestaat ultimo boekjaar uit:

 

2022

 

2021

    

Technische voorziening uitkeringen ziektekosten

51.798

 

40.514

Afhandelingskosten

1.760

 

1.520

    
 

53.558

 

42.034

Het mutatieoverzicht van de technische voorziening uitkeringen ziektekosten luidt als volgt:

 

2022

 

2021

    

Stand per 1 januari

40.514

 

43.677

Onttrekking

-39.304

 

-38.800

Vrijval

-684

 

-4.425

Toevoeging

51.272

 

40.062

    

Stand per 31 december

51.798

 

40.514

Overzicht ontwikkeling zorgkostenclaims

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

Totaal

Schatting van cumulatieve claims

           

- einde tekenjaar

762.643

 

758.894

 

629.076

 

664.828

 

657.036

  

- een jaar later

-

 

760.505

 

626.199

 

666.065

 

657.810

  

- twee jaar later

-

 

-

 

626.479

 

665.634

 

657.767

  

- drie jaar later

-

 

-

 

-

 

665.575

 

657.844

  

- vier jaar later

-

 

-

 

-

 

-

 

657.774

  
            

Schatting van cumulatieve claims

762.643

 

760.505

 

626.479

 

665.575

 

657.774

 

3.472.976

Cumulatieve betalingen

712.005

 

759.345

 

626.479

 

665.575

 

657.774

 

3.421.178

            

Waarde opgenomen in het overzicht van de financiële positie per 31 december 2022

50.638

 

1.160

 

-

 

-

 

-

 

51.798