29 Overige financiële beleggingen

 

Zakelijke waarden

 

Vast- rentende waarden

 

Leningen

 

Andere financiële beleg- gingen

 

Totaal 2022

 

Totaal 2021

            

Boekwaarde per 1 januari

28.021

 

22.987

 

55

 

411.195

 

462.258

 

947.221

Aankopen

-

 

-

 

-

 

5.765

 

5.765

 

740

Verkopen/ aflossingen

-

 

-10.757

 

-8

 

-

 

-10.765

 

-9.212

Saldo mutaties

-

 

-

 

-

 

-195.643

 

-195.643

 

-484.125

Waardeveranderingen van beleggingen

-4.114

 

-1.646

 

-

 

-4.678

 

-10.438

 

7.633

            

Boekwaarde per 31 december

23.907

 

10.584

 

47

 

216.639

 

251.178

 

462.258

Door alle verzekeraars van CZ groep en daarmee ook door Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A., zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds. Iedere verzekeraar binnen CZ groep heeft, al naar gelang de inbreng, participaties in de betreffende subfondsen van CZ Beleggingsfonds verkregen. De participatie in het subfonds aandelen is verantwoord onder de zakelijke waarden. De participaties in de subfondsen staats- en bedrijfsobligaties zijn verantwoord onder de vastrentende waarden. De participaties in de subfondsen geldmarkt lang en geldmarkt kort, het subfonds hypotheken en het subfonds vastgoed zijn verantwoord onder de andere financiële beleggingen.

Zakelijke waarden

Per 31 december 2022 bestaan de zakelijke waarden geheel uit de participatie in het subfonds aandelen. Het belang van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in het subfonds aandelen betreft per 31 december 2022 5,87% (2021: 5,87%), waarvan de verkrijgingsprijs per 31 december 2022 9,1 miljoen euro bedraagt (2021: 9,1 miljoen euro).

De beleggingen in zakelijke waarden luiden niet alleen in euro's. De valutarisico's zijn niet afgedekt.

In het onderstaande overzicht is de verdeling van de valutaposities over het totaal fondsvermogen van het subfonds aandelen opgenomen. De zakelijke waarden in het subfonds aandelen betreffen beursgenoteerde aandelen.

Valuta

2022

 

2021

    

Amerikaanse dollar

246.254

 

294.908

Euro

35.968

 

39.966

Japanse yen

22.972

 

27.936

Hong Kong dollar

16.932

 

18.310

Britse pond

15.419

 

15.793

Canadese dollar

12.957

 

15.316

Taiwanese dollar

9.261

 

13.229

Zwitserse franc

8.858

 

12.276

Australische dollar

8.474

 

8.198

Deense kroon

5.174

 

4.815

Zweedse kroon

3.830

 

4.876

Zuid-Koreaanse won

3.444

 

3.965

Zuid-Afrikaanse rand

2.779

 

2.770

Braziliaanse real

2.054

 

1.577

Thaise baht

1.460

 

1.282

VAE dirham

1.449

 

1.338

Maleisische ringgit

1.332

 

1.212

Noorse kroon

1.331

 

1.192

Singaporese dollar

1.273

 

1.831

Mexicaanse peso

1.244

 

1.215

Indonesische roepia

1.076

 

774

Chinese renminbi

737

 

1.066

Overig

3.024

 

3.556

    

Boekwaarde per 31 december

407.304

 

477.401

Vastrentende waarden

 

2022

 

2021

    

Subfonds bedrijfsobligaties

10.584

 

11.756

Subfonds staatsobligaties

-

 

11.231

    
 

10.584

 

22.987

Het belang van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in het subfonds bedrijfsobligaties bedraagt 5,87% (2021: 5,87%), waarvan de verkrijgingsprijs per 31 december 2022 8,9 miljoen euro (2021: 8,9 miljoen euro) bedraagt. Het subfonds staatsobligaties is formeel opgeheven per 31 december 2022, waarvan per 31 december 2021 de verkrijgingsprijs 10 miljoen euro bedroeg.

In de subfondsen zijn geen posities in vreemde valuta opgenomen. De vastrentende waarden in de subfondsen betreffen beursgenoteerde obligaties.

Onderstaand is de kredietwaardigheid toegelicht. De duration bedraagt voor het subfonds bedrijfsobligaties 3,45 jaar (2021: 3,97 jaar). In 2021 bedroeg de duration voor het subfonds staatsobligaties 4,73 jaar.

Subfonds bedrijfsobligaties

Kredietwaardigheid

2022

 

2021

    

AAA

6%

 

8%

AA

8%

 

7%

A

50%

 

39%

BBB

34%

 

42%

BB

2%

 

4%

    
 

100%

 

100%

Subfonds staatsobligaties

Kredietwaardigheid

2022

 

2021

    

AAA

-

 

42%

AA

-

 

58%

    
 

-

 

100%

Leningen

Deze leningen zijn verstrekt aan derden. Hiervoor zijn geen aflossingsschema’s vastgesteld. De rentepercentages variëren van 0% tot 5%. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er is één lening volledig voorzien.

Andere financiële beleggingen

 

2022

 

2021

    

Subfonds geldmarkt lang

101.109

 

78.509

Subfonds geldmarkt kort

88.435

 

306.668

Subfonds hypotheken

18.781

 

22.856

Subfonds vastgoed

8.293

 

3.159

Herbeleggingsrekeningen

19

 

1

Overige

2

 

2

    
 

216.639

 

411.195

Subfonds geldmarkt lang

Onder de andere financiële beleggingen is de strategische cash positie van CZ groep belegd middels het subfonds geldmarkt lang. Het belang van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in het subfonds geldmarkt lang is per 31 december 2022 5,87% (2021: 5,87%). De middelen belegd in het subfonds geldmarkt lang zijn door de participanten maandelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt lang 0,21 jaar (2021: 0,35 jaar).

Kredietwaardigheid

2022

 

2021

    

AAA

0%

 

5%

AA

52%

 

34%

A

43%

 

54%

BBB

5%

 

7%

    
 

100%

 

100%

Subfonds geldmarkt kort

Het subfonds geldmarkt kort staat ter beschikking voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsvoering. De gelden in dit subfonds zijn dan ook niet betrokken in de Asset & Liability Management studie (ALM) die periodiek wordt uitgevoerd ten behoeve van het herijken van de beleggingsportefeuille.

De middelen belegd in het subfonds geldmarkt kort zijn door de participanten dagelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper, belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt kort 0,11 jaar (2021: 0,07 jaar).

Kredietwaardigheid

2022

 

2021

    

AA

31%

 

55%

A

58%

 

37%

BBB

11%

 

8%

    
 

100%

 

100%

Subfonds hypotheken

Het subfonds hypotheken belegt in de hypothekenfondsen van NNIP en ASR. De verkrijgingsprijs per 31 december 2022 bedraagt 19,7 miljoen euro (2021: 19,7 miljoen euro). De duration van deze beleggingen in hypotheken bedraagt 7,34 jaar (2021: 7,74 jaar). De participatiewaarde NNIP en ASR bedragen per 31 december 2022 respectievelijk 93 euro (2021: 114 euro) en 8.762 euro (2021: 11.047 euro). De belangen van het subfonds hypotheken in het totaal belegd vermogen van NNIP en ASR bedragen 5,15% (2021: 5,53%) en 1,56% (2021: 1,94%).

Subfonds vastgoed

Het subfonds vastgoed belegt in het vastgoedfonds van CBRE, ASR en Prologis. De belangen in het vastgoedfonds ASR en Prologis zijn in 2022 aangekocht. De totale verkrijgingsprijs per 31 december 2022 bedraagt 8,7 miljoen euro. De verkrijgingsprijs van CBRE per 31 december 2021 bedroeg 2,9 miljoen euro. De participatiewaarde CBRE, ASR en Prologis bedraagt per 31 december 2022 respectievelijk 200.738 euro, 943 euro en 12 euro. De participatiewaarde van CBRE per 31 december 2021 bedroeg 216.791 euro. Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen van CBRE, ASR en Prologis bedraagt respectievelijk 2,43%, 3,81% en 0,28%. Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen per 31 december 2021 van CBRE bedroeg 2,43%.