Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2022

(x 1.000 euro)

   

2022

   

2021

       

Technische rekening ziektekostenverzekering

        

Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

   

915.864

   

933.229

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

   

561

   

-3.123

Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

[42]

  

-764.405

   

-755.501

Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

[43]

  

-96.912

   

-94.628

Overige technische lasten eigen rekening

[44]

  

-11.450

   

-2.536

         

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

   

43.657

   

77.440

         

Niet-technische rekening

        

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

   

43.657

   

77.440

         

Resultaten uit deelnemingen

[28]

-107.311

   

-105.057

  

Opbrengsten uit beleggingen

[45]

-2.931

   

-1.439

  

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

733

   

298.274

  

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

-11.171

   

-290.641

  

Beheerkosten en interestlasten

[46]

-403

   

-3.427

  

Netto opbrengsten uit beleggingen

[47]

  

-121.084

   

-102.289

         

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar de technische rekening ziektekostenverzekering

   

-561

   

3.123

         
         

Totaal resultaat

   

-77.987

   

-21.726