45 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

 

2022

 

2021

    

Opbrengst gebouwen en terreinen

-3.492

 

-1.569

Interestbaten groepsmaatschappijen

525

 

548

Opbrengst andere financiële beleggingen

36

 

-418

    
 

-2.931

 

-1.439

In 2022 is in de opbrengst gebouwen en terreinen 53 duizend euro (2021: 47 duizend euro) aan huuropbrengsten voor gebouwen opgenomen. Dit betreft in zowel 2021 als 2022 een externe huuropbrengst. In 2022 zijn de opbrengst / lasten gebouwen en terreinen negatief doordat de afschrijvingskosten hoger zijn dan de huuropbrengsten.