18 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

De specificatie van verdiende premies eigen rekening en bijdragen is als volgt:

 

2022

 

2021

    

Bruto premies Zorgverzekeringswet

4.509.201

 

4.418.230

Andere bruto premies

915.864

 

933.229

Bijdragen Zorginstituut Nederland (ZiNL)

5.651.063

 

5.621.433

Bijdrage Solidariteitsregeling

39.188

 

-30.028

Herverzekeringspremies

-28.863

 

-19.258

    
 

11.086.453

 

10.923.606

Het geschatte negatieve effect van de Solidariteitsregelingen is ultimo 2022 in totaal 13,8 miljoen euro, waarvan 2,0 miljoen euro met betrekking tot 2020, en 11,8 miljoen euro met betrekking tot 2021.