16 Overige schulden

 

2022

 

2021

    

Zorgverzekeraars uit hoofde van toepassing Solidariteitsregeling

13.786

 

52.974

Belastingen en sociale premies

10.209

 

12.171

Toe te kennen ondersteuningsgelden

7.870

 

7.939

Nog te betalen kosten derden

6.494

 

-

Crediteuren

2.095

 

1.871

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

119

 

105

Overige

3.005

 

2.692

    
 

43.577

 

77.753