Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022

(x 1.000 euro)

   

2022

   

2021

         

Technische rekening ziektekostenverzekering

      

Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

[18]

  

11.086.453

   

10.923.606

Wijziging voorziening voor lopende risico's

   

99.650

   

-149.473

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

   

-33.130

   

-3.994

Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

[19]

  

-10.709.291

   

-10.566.023

Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

[20]

  

-359.725

   

-347.595

Overige technische lasten eigen rekening

[21]

  

-11.867

   

-3.364

         

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

 

72.090

   

-146.843

         

Niet-technische rekening

        

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

 

72.090

   

-146.843

         

Opbrengsten uit beleggingen

[22]

22.933

   

20.570

  

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

-14.966

   

51.537

  

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

-186.684

   

63.488

  

Beheerkosten en interestlasten

[23]

-4.046

   

-14.274

  

Netto opbrengsten uit beleggingen

[24]

  

-182.763

   

121.322

         

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar de technische rekening ziektekostenverzekering

   

33.130

   

3.994

         
         

Totaal resultaat

[25]

  

-77.543

   

-21.528