Betekenisvolle werkgever

CZ groep biedt medewerkers een omgeving waarin iedereen welkom is. Ongeacht afkomst, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of het hebben van een beperking. We streven ernaar dat onze medewerkers gelukkig zijn én blijven in hun werk.

Lees meer ›Betekenisvolle werkgever

CZ groep als werkgever

We vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier in hun werk hebben. Een stevige basis is daarbij noodzakelijk, zoals goede arbeidsvoorwaarden.

Lees meer ›CZ groep als werkgever

Duurzame inzetbaarheid

Bij CZ groep stimuleren we dat werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Het hogere doel van ons HRM-beleid is het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers.

Lees meer ›Duurzame inzetbaarheid

Gezonde leefomgeving

CZ groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze duurzame bedrijfsvoering zetten we ons in om niet alleen de zorgsector maar ook de wereld een stukje toekomstbestendiger te maken.

Lees meer ›Gezonde leefomgeving

CZ groep en duurzaamheid

Wij voeren een expliciet duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie en is gekoppeld aan de 'United Nationals Sustainable Development Goals' (SDG's).

Lees meer ›CZ groep en duurzaamheid

Impact via de keten

Als zorgverzekeraar hebben we de mogelijkheid om via (zorg)inkoop duurzaamheid te stimuleren. Wij dragen zo bij aan verduurzaming van het zorgveld en onze leveranciersketen.

Lees meer ›Impact via de keten

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de impact van organisaties en landen waarin we beleggen op mens, milieu en maatschappij.

Lees meer ›Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Onze milieu-footprint

We hebben continu aandacht voor het verduurzamen van onze organisatie. Onze focus ligt op energie en mobiliteit. In 2020 verliepen veel zaken anders dan verwacht.

Lees meer ›Onze milieu-footprint

Impact van corona

De uitbraak van de wereldwijde coronapandemie in 2020 heeft een grote impact op de zorg in Nederland gehad. In zeer korte tijd kwam er grote druk op de capaciteit van ziekenhuizen te staan.

Lees meer ›Impact van corona

Financiële resultaten 2020

In 2020 heeft de coronapandemie grote invloed gehad op het financiële resultaat van CZ groep. Enerzijds hebben we dit verslagjaar te maken met hoge coronagerelateerde zorgkosten en de uitvoering van diverse financiële regelingen voor zorgaanbieders.

Lees meer ›Financiële resultaten 2020