Toekomstbestendige zorg

CZ groep werkt aan de toekomstbestendigheid van zorg in Nederland. We hebben een visie op de inrichting van het zorglandschap van de toekomst.

Lees meer ›Toekomstbestendige zorg

Zorgvisie en -strategie

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg maar er zijn uitdagingen. We werken samen met het zorgveld aan toekomstbestendige zorg.

Lees meer ›Zorgvisie en -strategie

Toegang tot zorg

Wij willen onze verzekerden de best mogelijke toegang tot zorg geven en sturen op zorgkostenbeheersing voor het beschikbaar houden van zorg naar de toekomst toe.

Lees meer ›Toegang tot zorg

Innovatie in zorg

Om zorg nu en op de lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Lees meer ›Innovatie in zorg

CZ als werkgever

We vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier in hun werk hebben. Een stevige basis is daarbij noodzakelijk, zoals goede arbeidsvoorwaarden.

Lees meer ›CZ als werkgever

Duurzame inzetbaarheid

Bij CZ groep stimuleren we dat werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Het hogere doel van ons HRM-beleid is het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers.

Lees meer ›Duurzame inzetbaarheid

Gezonde leefomgeving

CZ groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze duurzame bedrijfsvoering zetten we ons in om niet alleen de zorgsector maar ook de wereld een stukje toekomstbestendiger te maken.

Lees meer ›Gezonde leefomgeving

CZ groep en duurzaamheid

Wij voeren een expliciet duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie en is gekoppeld aan de 'United Nationals Sustainable Development Goals' (SDG's).

Lees meer ›CZ groep en duurzaamheid

Impact via de keten

Als zorgverzekeraar hebben we de mogelijkheid om via (zorg)inkoop duurzaamheid te stimuleren. Wij dragen zo bij aan verduurzaming van het zorgveld en onze leveranciersketen.

Lees meer ›Impact via de keten

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de impact van organisaties en landen waarin we beleggen op mens, milieu en maatschappij.

Lees meer ›Maatschappelijk verantwoord beleggen