Onze rol op de zakelijke markt

Werkgevers hebben een steeds groter wordende verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Via de collectieve zorgverzekering bieden wij hun ondersteuning met onze expertise op het vlak van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Onze zakelijke collectiviteiten lenen zich goed om groepsgewijs te werken aan preventie: je hebt een groep mensen die in veel gevallen te maken heeft met dezelfde gezondheidsuitdagingen. Bijvoorbeeld wanneer er fysiek zwaar werk wordt verricht of wanneer er regelmatig sprake van een hoge werkdruk is. Met de data die we tot onze beschikking hebben, kunnen we gezondheidsuitdagingen die gerelateerd zijn aan het werk opsporen en werkgevers een passend advies geven hoe zij met hun werknemers deze uitdagingen te lijf kunnen gaan.

Gezonde medewerkers, gezond bedrijf

CZ ziet bedrijfszorg al jaren als de belangrijkste manier om samen met werkgevers invulling te geven aan de meerwaarde van de collectieve zorgverzekering. En wij geloven nog steeds in die waarde. Ook nu de wettelijk toegestane collectiviteitskorting op de basisverzekering gaat vervallen vanaf 2023. Er gebeurt te veel goeds in de samenwerking tussen zorgverzekeraars en werkgevers om dit zomaar verloren te laten gaan.

Samen werken aan de gezondheid van medewerkers levert niet alleen maatschappelijke voordelen op, maar ook voordelen voor het bedrijfsresultaat van onze zakelijke klanten. Via onderzoek (januari 2020) hebben we aangetoond dat onze aanpak rondom gezondheidsmanagement werkt. Medewerkers functioneren beter, zijn productiever en verzuimen minder. Dit zorgt ervoor dat iedere euro die een werkgever investeert in een leefstijlprogramma via een collectieve zorgverzekering 1,70 euro aan waarde oplevert.

Ontwikkeling digitaal aanbod

Digitale interventies op het gebied van gezondheidsmanagement voor werknemers hebben een permante plek in ons totaalaanbod gekregen en hebben zich ook in 2021 verder ontwikkeld. Waar oplossingen in 2020 vooral toegespitst waren op het thuiswerken, gaat het nu ook vaker over het hybride werken en goede balans vinden tussen werk en privé. We hebben in 2021 een vertaling gemaakt naar de zakelijke markt van ‘wat is belangrijk voor jou’, zodat werkgevers deze vraag ook aan hun werknemers stellen. Het antwoord is belangrijk om de juiste interventies in te zetten; de behoefte kan per generatie heel verschillend zijn. Ook op het Fitzme-portal, waar medewerkers van onze zakelijke klanten zelf kunnen werken aan vitaliteit, gezondheid en leefstijl, is het aanbod aan digitale interventies in 2021 toegenomen.