Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ groep voldoende invloed hebben op het beleid. De Ledenraad heeft verschillende taken en bevoegdheden. Zoals het benoemen van de leden van de RvC, het wijzigen van statuten of het ontbinden van de juridische entiteit, het vaststellen van de jaarrekening en het nemen van besluiten bij juridische fusies. Dit alles op voorstel van RvB of RvC. Daarnaast is de ledenraad een klankbord voor de RvB en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over het beleid. Ook zet de Ledenraad actief onderwerpen op de agenda van zijn vergaderingen met de RvB en de RvC.

De Ledenraad in 2021

Verzekeraar

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Herbenoemd per

Einde zittingstermijn

Nationaliteit

CZ

Mw.

 

W. van Asseldonk

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Mw.

 

H. van den Berk-van der Laar

1 juni 2015

1 juni 2019

31 mei 2023

NL

CZ

Dhr.

 

J. Bettelheim

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

CZ

Mw.

 

J. van de Bunte

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

CZ

Mw.

 

L. van Dijk-Sanders

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Mw.

mr.drs.

B. Homan

1 januari 2015

1 januari 2019

31 december 2022

NL

CZ

Dhr.

 

G. Klompe

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

CZ

Dhr.

 

H. Knook

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Mw.

 

R. Kruk

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Dhr.

 

T. Kuijpers

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Dhr.

drs.

D. van Lisdonk

1 juni 2015

1 juni 2019

31 mei 2023

NL

CZ

Dhr.

 

R. Masselink

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

CZ

Mw.

 

A. Rensink

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

CZ

Dhr.

 

G. Riemen

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

CZ

Mw.

drs.

L.M.A. Schutgens-Verhoef

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

CZ

Mw.

MA

S. Sieber

1 oktober 2019

 

30 september 2023

AT

CZ

Mw.

 

M.A. Verhoeven

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

CZ

Mw.

 

J. Vermeer

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

NN

Dhr.

 

R.R.G. Dehue

1 december 2021

 

1 december 2025

NL

OHRA

Mw.

 

M.C. Timmer

1 december 2021

 

1 december 2025

NL

OHRA

Mw.

 

A.M. Ng-a-Tham

1 december 2021

 

1 december 2025

NL

De Ledenraad in 2021

Aan de start van 2021 bestond de Ledenraad uit 20 personen, van wie er vijf per 1 januari 2021 gestart zijn. In de loop van 2021 is opnieuw een aantal reglementaire wisselingen aan de orde geweest. Ook per 1 april 2021 zijn nieuwe leden gestart. Daarnaast werd in 2021 opnieuw een verkiezingsprocedure voor nieuwe leden opgestart, nu specifiek om de vertegenwoordiging van verzekerden van de labels Nationale-Nederlanden en OHRA, behorend tot de CZ groep, in de Ledenraad te realiseren. Hiervoor is twee keer een oproep in een landelijk dagblad geplaatst. Dit heeft geresulteerd tot de selectie en benoeming van twee leden als OHRA-vertegenwoordiging en één lid als vertegenwoordiging van de verzekerden van Nationale-Nederlanden. Zij zijn per 1 december 2021 gestart. Daarmee is de Ledenraad weer op volle sterkte, met 21 leden.

(in verband met de corona maatregelen is er nog geen recente foto van de ledenraad beschikbaar)

Zie ook het Verslag van de Ledenraad over 2021.