Gegevens RvB en RvC

Raad van Bestuur

Dhr. drs. J.G.B. de Groot (1971)
Benoeming: 1 mei 2019

 • Voorzitter Raad van Bestuur CZ groep

 • Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland

 • Lid Advisory Board Strategic Area Health TU/e (tot 31 december 2021)

 • Lid Raad van Commissarissen Kuypers-Kessel B.V.

 • Lid Bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars (vanaf 1 januari 2022)

 • Lid Adviesraad TALMA Instituut (vanaf 1 januari 2022)

 • RvT Hockeyclub Oranje-Rood, Eindhoven (vanaf 1 januari 2022)

 • Lid bestuur Stichting kwaliteitsgelden Medisch Specialisten

Dhr. drs. A.W.L. van Son (1960)
Benoeming: 15 oktober 2010

 • Lid Raad van Bestuur CZ groep

 • Voorzitter Raad van Bestuur Stichting CbusineZ (tot 1 januari 2022)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting CbusineZ (vanaf 1 januari 2022)

 • Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Commissarissen VECOZO B.V. (tot 31 december 2021)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen VECOZO B.V. (vanaf 1 januari 2022)

 • Bestuurslid Stichting Intermediair CZ Verzekeraars

 • Lid Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van de Aandeelhouders Vektis C.V. (tot 31 december 2021)

 • Lid Raad van Commissarissen Vektis C.V.

 • Lid Bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering Zorgverzekeraars Nederland

 • Lid Raad van Toezicht Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) (tot 31 december 2021)

 • Bestuurslid Stichting Hubrecht Organoid Technology (tot 31 december 2021)

 • Bestuurslid HUB Diagnostics CF (vanaf 1 januari 2022)

 • Lid Informatieberaad Zorg VWS (tot 31 december 2021)

 • Lid Architectuurboard / Informatieberaad

 • Lid Raad van Commissarissen Human Touch Holding

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Innovatiefonds Ouderenzorg

Raad van Commissarissen

Mw. Mr. W.K. Bischot (1966) 
Eerste zittingstermijn: 1 oktober 2013 - 30 september 2017
Tweede zittingstermijn: 1 oktober 2017 - 30 september 2021

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep 

 • Lid Remuneratie-/Benoemingscommissie 

 • Advocaat/Partner bij Van Doorne Advocaten Notarissen Fiscalisten te Amsterdam 

 • Lid Commissie Evaluatie Regelgeving ZonMw 

 • Lid Raad van Commissarissen TIAS 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Meander Prokino (Tijdelijke benoeming voor 7 maanden)  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen PrivaZorg (Tijdelijke benoeming voor 9 maanden)  

Dhr. Ir. M.H.P. van Dam (1978)
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2022 - 31 december 2025

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Raad van Bestuur NPO (hoofdfunctie)

 • Raad van Toezicht Stichting Fairtrade Nederland (nevenfunctie)

 • Raad van Advies North Sea Farmers (nevenfunctie)

 • Ambassadeur Transitiecoalitie Voedsel (nevenfunctie)

Dhr. drs. C.H. Donkervoort (1962)
Eerste zittingstermijn: 5 november 2020 - 4 november 2024

 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Raad van Toezicht Meander-Prokino

 • Kerndocent de Baak Driebergen

 • Kerndocent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen Sioo

 • Lid Raad van Toezicht Vilans en voorzitter Auditcommissie

 • Lid Raad van Toezicht Alliade

Dhr. drs. H.J.G. Hendriks (1950) 
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2013 - 31 december 2016
Tweede zittingstermijn: 1 januari 2017 - 31 december 2020 
Derde zittingstermijn: 1 januari 2021 - 31 december 2021

 • Voorzitter Raad van Commissarissen CZ groep 

 • Lid Remuneratie-/Benoemingscommissie 

 • Lid Raad van Commissarissen Philips Electronics Nederland B.V. 

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting CbusineZ (tot 1 januari 2022)

 • Lid Stichtingsbestuur PSV Voetbal 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Noord Brabants Museum 

 • Lid Curatorium Stichting Nationaal Monument Kamp Vught 

 • Lid Raad van Commissarissen FaberHalbertsma Groep 

 • Lid Raad van Commissarissen Pala Groep 

 • Lid bestuur Brainport 2020 (portefeuillehouder "Kapitaal") 

 • Lid Stichtingsbestuur Ons Brabants Landschap 

 • Lid adviesraad Kasteel Heeswijk 

 • Lid Raad van Commissarissen Ctac NV 

Dhr. drs. P.J.A.M. Jongstra (1956)
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2020 - 31 december 2023

 • Voorzitter Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Audit-Risk Commissie

 • Lid Remuneratie-/Benoemingscommissie

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de audit- en riskcommissie APG

 • Stichting Ondersteuning Nederlandse Bachvereniging, penningmeester

 • Lid Raad van Commissarissen Mazars Holding NV

Mw. Mr. J.W. Jukema (1964)
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2021 - 31 december 2024

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Audit-Risk Commissie

 • CEO / Lid Raad van Bestuur DAS Holding

 • COO / Lid Raad van Bestuur DAS Holding

Mw. G. Prins (1954)
Eerste zittingstermijn: 1 oktober 2021 - 30 september 2025

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Remuneratie-/Benoemingscommissie

 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel

 • Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal

 • Lid Raad van Commissarissen van Total Care – CSU

 • Lid van de Raad van Advies CAK

 • Bestuurslid Koning Willem I Stichting