Onze milieu-footprint

Als financiële dienstverlener is de impact van de bedrijfsprocessen van CZ groep op het milieu beperkt. We identificeren dan ook geen grote milieurisico’s. Niettemin hebben we continu aandacht voor het verduurzamen van onze organisatie. Onze focus ligt hierbij op energie en mobiliteit.

Vanuit ons Facilitair Bedrijf sturen we met het oog op het milieu op de vermindering van ons energieverbruik (elektra en gas) en ons bedrijfsafval en op de verduurzaming van mobiliteit. Zo investeren we in het energie-efficiënt maken van onze gebouwen (bijvoorbeeld met de installatie van slimme LED-verlichting) en kopen we 100 procent Nederlandse wind in. Het mobiliteitsbeleid voor onze medewerkers is gericht op het zoveel mogelijk gebruikmaken van het openbaar vervoer en/of de fiets.

Milieucijfers 2021

   
 

2020

2021

Δ%

Papierafval

59.395 kg

50.340 kg

-15%

Bedrijfsafval

88.861 kg

63.109 kg

-29%

Elektra - 100% Nederlandse Wind

5.240 MWh

4.707 MWh

-10%

Mobiliteit - NS Cards

784.880 km

321.306 km

-59%

CO2-footprint

1.092 ton CO2

844 ton CO2

-19%

Percentage digitale declaraties

85%

86%

+1%

Omdat we in 2021 net als in 2020 aanzienlijk minder op kantoor hebben gewerkt en ook zo goed als niet gereisd hebben, is onze footprint op meerdere punten lager dan in eerdere jaren. Hier tegenover staat dat we in onze kantoorgebouwen de ventilatiecapaciteit hebben opgevoerd en ook ’s nachts het systeem aan hebben laten staan. Deze keuzes zijn gemaakt in het belang van de veiligheid van onze medewerkers en klanten met het oog op de coronapandemie. Hiernaast realiseren we ons dat er sprake kan zijn van de verplaatsing van een deel van onze footprint doordat onze medewerkers in plaats van op kantoor thuis hebben gewerkt.

CO2 footprint 2021 (aangegeven in ton CO₂)

   
 

2020

2021

Δ%

Aardgasverbruik

247

289

+17%

Verbruik auto's (lease en eigen beheer)

479

399

-17%

Elektriciteit

-

-

-

Stadsverwarming

254

125

-51%

Zakelijke kilometers eigen auto

112

71

-37%

Totaal

1.092

884

-19%

Onze inzet 2021-2023

Op het gebied van ons milieubeleid hebben we in 2021 niet al onze plannen (zoals de implementatie van een milieumanagementsysteem) kunnen verwezenlijken. We verhogen onze inzet op dit thema het komende jaar met de focus op de ontwikkeling van een geoptimaliseerd CZ Milieubeleid met concrete reductiedoelstellingen ten aanzien van met name energie, afval en mobiliteit en het toewerken naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering (scope 1 en 2). Ook zal onze bijdrage aan een circulaire economie gespecificeerd worden, onder meer in samenhang met onze inzet op maatschappelijk verantwoord inkopen. In 2022 rapporteren we hier verder over.