Verzekeringen en premie

Ons aanbod bestaat uit basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen voor consumenten. Daarnaast kunnen werkgevers bij CZ groep terecht voor collectieve zorgverzekeringen en ondersteuning bij het vormgeven van bedrijfszorgactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze producten begrijpelijk zijn, toegevoegde waarde bieden en passen bij de klant. 

In 2021 was het marktaandeel van CZ groep 21 procent (2020: 22 procent). In de overstapperiode van 2021 naar 2022 nam ons verzekerdenbestand met circa 65.000 verzekerden af; een lichte daling die samenhangt met de hogere premiestelling als gevolg van onder meer de coronagerelateerde onzekerheden in de zorgkostenontwikkeling.

Ontwikkeling in ons aanbod

Net als het voorgaande jaar boden wij in 2021 onder het label CZ drie basisverzekeringen aan: CZ Zorgbewustpolis, CZ Zorg-op-maatpolis en CZ Zorgkeuzepolis. Met CZdirect brengen we een voordelige online basisverzekering op de markt en met Just een innovatieve zorgverzekering. Met onze aanvullende verzekeringen - van beperkt tot uitgebreid - voorzien we in de behoefte van een brede doelgroep. In de afgelopen jaren zijn we steeds meer gaan inzetten op preventie. In eerste instantie vooral in de zakelijke markt, maar in 2021 hebben we ook gezondheidsprogramma’s opgenomen in onze aanvullende pakketten voor jongeren, vijftigplussers en gezinnen.

Voor de merken Nationale-Nederlanden en OHRA – waar CZ groep de zorgverzekering van uitvoert – is in 2021 de restitutieverzekering omgezet in een combinatieverzekering. Hierbij geldt nog steeds vrije keuze van zorgaanbieders maar is de vergoeding ten aanzien van sommige aanbieders beperkt in het licht van de door hen geboden kwaliteit en/of gevraagde prijs.

Innovatie met Just

Met Just gaan we, daar waar het kan, meer terug naar de essentie van verzekeren: het samen verzekeren van onvoorziene risico’s die je niet zo makkelijk zelf kunt dragen. Daarnaast richten we ons met Just op toegang tot digitale zorg. In 2021 introduceerden we App de Coach: een nieuwe digitale zorgdienst voor mensen met (lichte) psychische klachten. Binnen de app ontvangen gebruikers persoonlijk advies via een zelftest, zelfhulpmodules en chat. Ook is er de mogelijkheid om te beeldbellen met een mental coach. Eerder ontwikkelde Just vanuit hetzelfde gedachtengoed ook al diensten als App de Dokter en App de Fysio. Ook organiseerde Just voor haar klanten een online reanimatiecursus waarin je via korte cursussen op Instagram in anderhalf uur de theorie van reanimeren kunt leren.

Ontwikkeling van de premie

CZ groep streeft naar een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling. Wij hebben geen winstoogmerk. Positieve resultaten gebruiken we om onze reserves op peil te houden en zetten we als het kan in om de noodzakelijke premiestijging te beperken. We letten daarnaast goed op de kosten die wij als organisatie maken.

Voor 2021 moest CZ groep de premie van de meest verkochte basisverzekering hoger vaststellen dan in 2020 (+8,65 euro per maand, CZ Zorg-op-Maatpolis). Deze stijging was voornamelijk gebaseerd op de verwachte hogere zorgkosten door loon- en prijsstijgingen in de zorg, de toenemende mogelijkheden van dure specialistische geneesmiddelen en de toenemende zorgvraag.

In het najaar van 2021 hebben we ook voor 2022 een hogere premie moeten vaststellen (+4,90 euro per maand, Zorg-op-Maatpolis). Ook deze stijging wordt veroorzaakt door de verwachte toenemende zorgkosten. Om een sterkere premiestijging te voorkomen, hebben we ruim 200 miljoen euro ingezet uit onze reserves. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Financieel.

 

2020

2021

Ambitie 2022

Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie

Realiseren van premiebeleid

Organisatiekosten binnen begroting

< Begroting