Duurzame inzetbaarheid

Bij CZ groep stimuleren we dat medewerkers gezond, gemotiveerd, competent, productief en digitaal vaardig aan het werk zijn. We vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn en blijven in hun werk. Met ons HRM-beleid willen we bereiken dat alle medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, nu en in de toekomst. Duurzame inzetbaarheid is bij CZ groep gebaseerd op drie pijlers: loopbaanontwikkeling en vitaliteit.

Loopbaan

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers meebewegen met de veranderende wereld. Dat ze zich er bewust van zijn waar hun talent het beste tot zijn recht komt. Wij ondersteunen hen bij hun inspanning om duurzaam inzetbaar te zijn, binnen CZ groep of daarbuiten. Leidinggevenden en medewerkers zijn continu met elkaar in gesprek over persoonlijke ontwikkeling, kwaliteiten, ambities, performance en employability.

Banenmatch

Banenmatch is een intern loket voor loopbaanvraagstukken. Hier kunnen medewerkers terecht voor informatie over de mogelijkheden binnen onze organisatie op het gebied van trainingen, coaching, loopbaanstappen en doorgroeimogelijkheden. Voor leidinggevenden is Banenmatch een loket waar zij hun huidige én toekomstige vacatures in kunnen vullen. Het brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op deze manier vergroot Banenmatch de mobiliteit van medewerkers en matcht het ontwikkelpotentieel met doorgroeimogelijkheden. Banenmatch is overigens niet alleen voor medewerkers die binnen onze eigen organisatie stappen willen maken. Als collega’s hun toekomstperspectief buiten CZ groep zien, kunnen zij ook op ondersteuning rekenen.

Aanpassing verzuimbeleid

CZ groep zet sterk in op de eigen regie. Op allerlei manieren helpen we medewerkers fit en vitaal te blijven, bijvoorbeeld met een vitaliteitsscan en een scala aan interventies. Als medewerkers om welke reden dan ook toch uitvallen, is het belangrijk dat zij snel de juiste zorg en aandacht krijgen. Hoe korter zij thuis zitten, hoe beter hun verbinding blijft met CZ groep en collega’s en hoe sneller zij weer met plezier naar hun werk gaan. Uit gesprekken met mensen die langdurig ziek zijn geweest werd duidelijk dat zij eigenlijk veel eerder begeleiding en interventies hadden willen krijgen. Daarom hebben we in 2021 drie activiteiten toegevoegd aan onze verzuimbegeleiding: de inzet van een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) vanuit de arbodienst, de inzet van een arbeidsdeskundig consult en vaker contact met de bedrijfsarts.

Van werk naar werk

Wanneer door digitalisering werk en arbeidsplaatsen verdwijnen, bereiden wij de medewerkers die dit raakt zo vroeg mogelijk voor op veranderingen. Zo bieden we mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en het lopen van stages en helpen we ze om intern of extern te zoeken naar een andere functie. We hebben afspraken gemaakt met verschillende aanbieders voor de begeleiding van onze medewerkers ‘van werk naar werk’. Eén van deze aanbieders begeleidt mensen specifiek naar een baan in de zorgsector.

Ontwikkeling

We helpen onze medewerkers bij het vergroten van hun (digitale) kennis, vaardigheden en competenties. Leren is een continu proces en iedere medewerker is eigenaar van zijn eigen leerproces. Leren doe je bovendien niet alleen, het gaat ook om elkaar helpen beter te worden en inzichten delen. Samen met de leidinggevende zoekt de medewerker naar de meest passende interventie. Dat kan een coach op de werkvloer zijn, een uitdagende klus of een training via een externe partij.

Digitale vaardigheid

Digitaal vaardig en digitaal bewust zijn is extra relevant geworden sinds medewerkers van CZ groep thuiswerken. In 2021 hebben we daarom in kaart gebracht wat we van onze medewerkers verwachten als het om digitale vaardigheid gaat. Vanaf 2022 bieden we op maat leerlijnen aan. En ook dit jaar hebben we onze medewerkers begeleid bij het vergroten van hun digitale kennis. Er is veel aandacht geweest voor security awareness: het bewust maken van onze medewerkers dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de informatiebeveiliging van CZ groep. Leidinggevenden kregen bijvoorbeeld inzicht in hoe medewerkers scoren op simulatie-phishingmails. Uit onderzoek in het najaar onder medewerkers werd duidelijk dat security awareness op de kaart staat, dat zij weten wat CZ groep op dit gebied doet en dat ze zich bewust zijn van het belang ervan.

Op verzoek van medewerkers werd het event ‘Voor een betere digitale jij!’, dat we in 2020 voor het eerst organiseerden, in 2021 nog twee keer gehouden. Het aanbod was gevarieerd: van praktische workshops op het gebied van digitale vaardigheden tot informatiesessies over robotisering en innovaties in de zorg. Ook was er aandacht voor een goede balans werk-privé bij thuiswerken. Bij de evaluatie bleek dat alle workshops door de deelnemers (zeer) hoog werden gewaardeerd.

Medewerkers helpen ook elkaar bij digitaal vaardiger worden. Er wordt veel gebruikgemaakt van de Teams-community over dit onderwerp die dit jaar werd opgestart.

CZ Campus

Om onze medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling bieden we trainingen en opleidingen aan, zowel online als offline, intern en extern. Tot dit jaar was alleen het online trainingsaanbod op onze CZ Campus te vinden. In 2021 zijn we overgegaan op een nieuw platform waar ook trainingen van externe opleidingsinstituten worden aangeboden en zowel e-learning als offline opleidingen. Hiermee is CZ Campus de centrale plek voor leren en ontwikkelen binnen CZ groep geworden. Medewerkers hebben er tevens inzicht in hun behaalde certificaten en leidinggevenden kunnen snel opleidingsaanvragen verwerken. We hebben ook meer inzicht in welke trainingen populair zijn. In 2021 waren dat onder andere trainingen op het gebied van digitaal (samen)werken, focus en vitaliteit.

Prestatiegerichte teams

Bij CZ groep werken veel teams samen om gestelde doelen te behalen. Dit doen we door te focussen op wat nodig is om te groeien. In het programma ‘Prestatiegerichte teams’ versterken we teams op vijf pijlers: de teamleden werken voor elkaar, streven naar maximale impact, benutten elkaars competenties, nemen verantwoordelijkheid en ‘work hard, play hard’ (hard werken en plezier maken). Met behulp van een teamscan komen de teamleden erachter waar het team en zijzelf staan. Vervolgens wordt onder begeleiding van een teamcoach samen aan de teamdoelstellingen gewerkt. De leidinggevende krijgt een-op-een coaching.

Young Professionals

Binnen ons Young Professionals-programma werven en ontwikkelen we pas afgestudeerden voor moeilijk vervulbare functies. Met behulp van een persoonlijk en inhoudelijk ontwikkelprogramma groeien zij in een jaar in hun rol. Het programma wordt positief gewaardeerd door deelnemers en de organisatie zelf. Vaste onderdelen zijn kennissessies, competentie-ontwikkeling, intervisie, vakinhoudelijke begeleiding en een onderzoeksopdracht vanuit de Raad van Bestuur.

MD Connect

Directeuren, managers en teamleiders geven leiding aan de vele veranderingen die op CZ groep afkomen. En zij zorgen ervoor dat medewerkers hun talent verder kunnen benutten. Met ons Management Developmentprogramma MD Connect helpen we medewerkers met potentie om door te groeien naar een positie als leidinggevende. Met MD Connect ontwikkelen deelnemers in negen maanden tijd hun managementvaardigheden en leren zij leiding te geven aan verandering.

CZ Talentenlab

Om onze strategie te realiseren heeft CZ groep leiders en veranderaars nodig. Zij die verandering durven te initiëren en de vaardigheden bezitten (of verder ontwikkelen) om ervoor te zorgen dat die verandering er komt. In Talentenlab, een compact programma van negen maanden, ontwikkelen medewerkers in niet-hiërarchische functies zich tot leiders en/of veranderaars.​​​​​​​ Het programma kent een rode draad: de challenge. Dit is een echte veranderopdracht binnen CZ groep waar een team van talenten mee aan de slag gaat. Deelnemers krijgen modules over persoonlijk leiderschap, het trainen van specifieke vaardigheden en ondersteunen elkaar met intervisies. Het programma wordt afgesloten met een presentatie van de resultaten van de challenges en de persoonlijke ontwikkelreis van iedere deelnemer.

Vitaliteit

Het bevorderen van vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers is een belangrijke pijler van ons HRM-beleid. Vitale en gezonde medewerkers zijn energieker, gelukkiger, creatiever en productiever. Op ons Vitaliteitsplein – een online portal – vinden medewerkers informatie over gezondheid, gezond eten, weerbaarheid of over het herkennen van lichamelijke stresssignalen.

Vitaliteit in coronatijd

Veel thuiswerken is niet voor iedereen even gemakkelijk, zowel fysiek als mentaal. Op allerlei manieren ondersteunen we medewerkers zoveel mogelijk hierbij. Er zijn bijvoorbeeld coaches die een luisterend oor bieden aan wie daar behoefte aan heeft. Medewerkers kunnen een preventief gesprek voeren met de bedrijfsarts wanneer zij zorgen hebben over hun (mentale) gezondheid. Daarnaast bieden wij eHealth-programma’s aan op het gebied van omgaan met thuiswerken. In blogposts op intranet worden tips gegeven over lunchwandelingen en andere manieren om zo vitaal mogelijk te blijven. Met de CZ Happy Hikes-podcast stimuleren we medewerkers om meer te gaan bewegen en in verbinding te blijven met elkaar.

Vitaliteitsscan

In 2021 is vanwege de coronacrisis bewust gekozen om aan alle medewerkers de vitaliteitsscan aan te bieden, met als doel ze bewust te maken en handvatten aan te reiken op het gebied van hun eigen vitaliteit. De scan bestond uit zowel een fysieke test als een adviesgesprek. Op basis van een online vragenlijst kregen medewerkers persoonlijk advies van een lifestylecoach.