Over dit verslag

Het Jaarverslag 2021 van CZ groep is een geïntegreerd jaarverslag waarin CZ groep zijn belangrijkste economische, maatschappelijke en milieugerelateerde gegevens in samenhang presenteert.

Lees meer ›Over dit verslag

Profiel CZ groep

Als zorgverzekeraar zet CZ groep zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland. Dat is onze maatschappelijke opdracht. Wij maken ons sterk voor een solidair zorgstelsel en zijn niet gericht op het maken van winst.

Lees meer ›Profiel CZ groep

Materiële thema’s CZ groep

CZ groep is een private organisatie met een publieke opdracht. Maatschappelijke betrokkenheid zit in het DNA van de organisatie. In ons beleid en verslaglegging willen we dat benadrukken en waarmaken.

Lees meer ›Materiële thema’s CZ groep

Stakeholderdialoog 2021

Lees meer ›Stakeholderdialoog 2021

Gegevens RvB en RvC

Dhr. drs. J.G.B.

Lees meer ›Gegevens RvB en RvC

Medewerkers CZ groep 2021

Lees meer ›Medewerkers CZ groep 2021

Beloningsbeleid CZ groep 2021

CZ groep voldoet met zijn beloningsbeleid aan alle daarvoor geldende wetten en regels, namelijk: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), Hoofdstuk 1.7 ‘Beloningsbeleid’ van de Wet op het financieel

Lees meer ›Beloningsbeleid CZ groep 2021

CZ groep en de EU Taxonomy

Met de vaststelling van de Green Deal in 2019 heeft de Europese Unie (EU) koers gezet naar een klimaatneutrale economie in 2050.

Lees meer ›CZ groep en de EU Taxonomy

Connectiviteitstabel

Lees meer ›Connectiviteitstabel

CZ groep GRI-Index 2021

Lees meer ›CZ groep GRI-Index 2021