Visie op zorg

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg maar er zijn wel problemen. De uitgaven aan de zorg stijgen harder dan de rest van de economie. Dat is niet houdbaar voor de toekomst. Ook zijn verschillen in kwaliteit te vaak niet inzichtelijk. Of blijkt uit kwaliteitsgegevens die wel voorhanden zijn dat niet altijd overal de meest optimale zorg wordt geleverd.

Om bij te kunnen dragen aan oplossingen voor deze problemen, werkt CZ groep per zorgaandachtsgebied en per regio aan een visie op hoe toekomstbestendige zorg eruit ziet. Dit doen we niet alleen maar samen met belanghebbenden. Zo werken we onder meer samen met patiënten, zorgaanbieders en gemeenten.

  

  

Duurzame coalities

In gebieden waar veel CZ-verzekerden wonen, streven we ernaar om met de grotere zorgaanbieders van de regio (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging) te komen tot duurzame coalities. Deze vernieuwende, intensieve manier van samenwerking tussen CZ als zorgverzekeraar en individuele zorginstellingen als zorgleverancier is gebaseerd op de gedachte van ‘co-makership’. Het heeft tot doel om boven individuele belangen van partijen uit te kunnen stijgen en voor de lange termijn samen de zorg voor een regio te verbeteren. Dit vraagt om langetermijn-commitment en vertrouwen. In 2019 waren we de eerste zorgverzekeraar die in het kader van duurzame coalities een tienjarenovereenkomst heeft gesloten met een ziekenhuis (Lees hier meer over het Zuyderland Medisch Centrum). We streven ernaar het komende jaar minimaal drie nieuwe coalities te kunnen sluiten.

Zorginkoop: Verantwoord en Dichtbij

Wij maken afspraken met zorgaanbieders over de levering van kwalitatief goede zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt, op de juiste plek aangeboden wordt en een redelijke prijs heeft. In contracten leggen we deze afspraken vast. Ons uitgangspunt bij zorginkoop is ‘Verantwoord en Dichtbij’. Met ‘verantwoord’ bedoelen we dat we zorg contracteren die betaalbaar is en die aansluit bij onze kwaliteitsvisie. We hanteren daarbij passende, ambitieuze normen. Met ‘dichtbij’ bedoelen we aan de ene kant dat de zorgverlening voor onze verzekerden zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis wordt geleverd als dat kan. Alleen als het voor de kwaliteit van zorg beter is om er voor te reizen, stimuleren we deze ‘Expertzorg’. Aan de andere kant bedoelen we met ‘dichtbij’ dat de zorg dicht bij de wensen en keuzes van de verzekerden staat; gepersonaliseerd is dus. Lees meer over zorgcontractering.