Duurzame coalitie: CZ groep en Zuyderland

CZ groep wil samen met belangrijke zorgpartijen in de kernregio’s de zorg toekomstbestendig maken. Hiervoor streven wij naar ‘duurzame coalities’ waarin we gezamenlijk boven individuele belangen uitstijgen en met elkaar de zorg in de regio voor de lange termijn verbeteren. Sleutelwoorden zijn commitment en vertrouwen. De in 2019 afgesloten tienjarenovereenkomst met het Zuyderland Medisch Centrum is een belangrijke eerste mijlpaal.

Het unieke contract met het Zuyderland Medisch Centrum is gebaseerd op het uitgangspunt van intensieve samenwerking waarbij we gebruik maken van elkaars expertise om de zorg slimmer te organiseren. De samenwerking moet een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de ervaren gezondheid en de verbetering van de kwaliteit en kosten van de zorg voor de 400.000 inwoners in Zuid-Limburg.

Om invulling te geven aan de noodzakelijke veranderingen in de regio is gezocht naar een andere manier van samenwerken. Het traditionele in- en verkoopmodel van zorg wordt losgelaten en in plaats daarvan wordt samengewerkt op basis van een aanneemsom. Hierdoor ontstaat het comfort en de ruimte om samen kritisch te kijken naar welke zorg aan patiënten binnen de muren van het ziekenhuis gegeven moet worden, en welke zorg anders georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld door gebruik van technologie of samenwerking met andere zorgverleners in de regio. Voor patiënten betekent dit dat zij in de toekomst meer zorg dicht bij huis zullen ontvangen en niet altijd meer naar het ziekenhuis hoeven.

CZ groep vindt deze manier van samenwerken echt een enorme stap vooruit en gaat deze vorm van intensieve samenwerking, ook wel ‘duurzame coalities’ genoemd, eveneens graag met andere aanbieders aan als dat nodig is voor toekomstbestendige zorg.