Onze milieu-footprint

CZ groep heeft geen zware industriële productieprocessen. Als financiële dienstverlener is de impact op het milieu beperkt. We hebben dan ook weinig milieurisico’s geïdentificeerd. Ons bedrijf verduurzamen doen we door onze werkprocessen zodanig in te richten dat ze zo min mogelijk het milieu belasten.

Om onze footprint te verlagen, letten we op elektriciteitsverbruik, afval, mobiliteit en het gasverbruik. Zo investeren we in het energie-efficiënt maken van onze gebouwen. In 2019 hebben we in dit kader slimme ledverlichting geïnstalleerd in ons hoofdkantoor in Tilburg. En net als anders kochten we 100 procent Nederlandse Wind in. Om ons afvalmanagement te verbeteren hebben we de processen van weging en scheiding van afval in 2019 onder de loep genomen. In 2020 verwachten we hier verbeteringen op te kunnen realiseren. Verder onderzoeken we momenteel hoe we het aardgasverbruik zowel kunnen terugbrengen als compenseren. Ook zijn we er trots op dat steeds meer CZ-medewerkers zowel voor het woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen de trein of fiets kiezen. Een direct gevolg van de aanpassingen die wij per 1 januari 2018 doorvoerden in ons mobiliteitsbeleid. Momenteel verkennen we verdere mogelijkheden om op het gebied van mobiliteit te verduurzamen.

CO2 footprint*

   
 

2019

2018

2017

Aardgasverbruik

267

329

315

Verbruik auto's (lease en eigen beheer)

958

1.017

1.012

Elektriciteit

-

-

-

Stadsverwarming

180

220

241

Zakelijke kilometers eigen auto

264

314

318

Totaal

1.669

1.880

1.886

Al onze activiteiten vinden plaats in het kader van ons milieubeleidsplan dat we in 2019 zijn gaan opstellen. De contouren van het plan staan en de verkenningen lopen. Naar verwachting stellen we het vast in 2020, waarbij ook de aansluiting met de SDG’s een prominente plaats krijgt.

Milieucijfers 2019*

   
 

Δ%

2019

2018

Papierafval

-29%

83.604 kg

116.966 kg

Bedrijfsafval

-22%

166.997 kg

214.164 kg

Energie - 100% Nederlandse Wind

-12%

5.795 MWh

6.582 MWh

Mobiliteit - NS Cards

0%

3.742.146 km

3.734.453 km

CO2-footprint

-11%

1.669 CO2/ton

1.880 CO2/ton

Tellertikken printers en repro (zwart-wit)

-16%

41.329.878

49.227.712

Digitale declaraties

+1%

2.356.894

2.334.808

Aandeel duurzame kantoorartikelen

+7%

55%

48%

  

* De methodiek van meting van onze milieucijfers en onderdelen van de CO2-footprint wordt continu doorontwikkeld. Hierdoor zijn cijfers van oude jaren niet altijd goed te vergelijken met de cijfers van het verslagjaar.