CZ groep als werkgever

Bij CZ groep stimuleren we dat werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Het hogere doel van ons HRM-beleid is het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is bij CZ groep gebaseerd op drie pijlers: loopbaan, ontwikkeling en vitaliteit.

Loopbaan

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers meebewegen met de veranderende wereld. Wij ondersteunen hen daarom bij hun inspanning om duurzaam inzetbaar te zijn, binnen CZ groep of daarbuiten. Dit doen we met Banenmatch, een intern loket voor loopbaanvraagstukken. Hier kunnen medewerkers informatie ophalen over welke mogelijkheden binnen onze organisatie bestaan op het gebied van trainingen, coaching, loopbaanstappen en doorgroeimogelijkheden. Banenmatch is echter niet alleen voor medewerkers die binnen onze eigen organisatie stappen willen maken. Als collega’s hun toekomstperspectief buiten CZ groep zien liggen, kunnen zij ook op ondersteuning rekenen. Tevens helpt Banenmatch bij het daadwerkelijk in beweging komen, het maken van een goed CV en motivatiebrief en de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Voor leidinggevenden biedt Banenmatch een loket waar zij hun huidige én toekomstige vacatures in kunnen vullen. Het brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op deze manier vergroot Banenmatch de mobiliteit van medewerkers, het matcht ontwikkelpotentieel met doorgroeimogelijkheden en het zorgt voor meer kennisuitwisseling tussen afdelingen. In 2019 stonden 191 medewerkers bij Banenmatch ingeschreven. 50 collega’s vonden dit jaar een nieuwe functie binnen CZ groep.

Digitalisering en arbeidsplaatsen

De wereld digitaliseert in een rap tempo en om aan de wensen van klanten te kunnen blijven voldoen, moeten we als organisatie mee digitaliseren. Wij helpen onze medewerkers om mee te groeien in deze ontwikkeling, onder meer met trainingen en opleidingen. Soms kan verdere digitalisering betekenen dat er werk en arbeidsplaatsen verdwijnen. Collega’s wie dit kan raken, bereiden wij zo tijdig mogelijk voor op veranderingen en bieden we mogelijkheden tot het volgen van opleidingen of het lopen van stages. Omdat we verwachten dat in de komende jaren de werkgelegenheid binnen onze organisatie zal afnemen (met name in administratieve functies), hebben we in 2019 met verschillende aanbieders afspraken gemaakt voor de begeleiding van onze medewerkers ‘van werk naar werk’. Eén van deze aanbieders begeleidt mensen specifiek naar een baan in de zorgsector.

In 2019

In 2019 hebben we het invoeren van nota’s die door verzekerden worden ingediend, verder gedigitaliseerd. Dit had gevolgen voor met name onze declaratieverwerkende teams. Door onder andere het stimuleren van interne doorgroei via Banenmatch, het verminderen van de inhuur van uitzendkrachten, het begeleiden van medewerkers ‘van werk naar werk’ en met inzet van de pilot vrijwillige vertrekregeling uit het Sociaal Plan konden we de daadwerkelijke boventalligheid beperkt houden.

Ontwikkelen

We begeleiden onze medewerkers graag bij de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en competenties, talent of passie. Om dat goed afgestemd op de doelstellingen van zowel de organisatie als de medewerkers te doen, hebben we een visie op leren vastgesteld. Hiermee onderstrepen we het belang van leren en bevorderen we het in praktijk brengen ervan. Het uitgangspunt van onze visie op leren is dat leren een continu proces is. Belangrijk is je daarbij te realiseren dat je als medewerker eigenaar van je eigen leerproces bent. Je bepaalt zelf je leerdoelen en stemt deze af met je omgeving. Want leren doe je niet alleen, maar vooral samen. Het betekent in staat zijn feedback te ontvangen, elkaar helpen beter te worden en inzichten delen. Fouten maken mag. Dat hoort bij het proces van oefenen, experimenteren en reflecteren. En leren is leuk! Het plezier in de ontwikkeling maakt dat je het volhoudt en verder gaat. Dat is in het kort de kernboodschap die we iedereen binnen CZ groep meegeven.

CZ Campus

Binnen onze organisatie kunnen medewerkers deelnemen aan verschillende trainingen en opleidingen. Naast het ruime aanbod aan inhouse-trainingen en workshops bieden we online modules aan via CZ Campus. Op dit online ontwikkelplatform vinden medewerkers sinds 2017 een uitgebreid aanbod aan informatie, opleidingen, trainingen en webinars. Per 2019 is het aanbod uitgebreid met de uiteenlopende en laagdrempelige modules van Goodhabitz: van lessen in verschillende praktische vaardigheden tot modules op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ter inspiratie. Ongeveer de helft van onze medewerkers maakt gebruik van dit platform. Dat mag meer worden. De ambitie is om een leerervaring neer te zetten die medewerkers op elk gewenst moment ondersteunt in hun ontwikkeling. Zo wordt in de ‘preboardingfase’ al gebruik gemaakt van modules die CZ-starters op voorhand al kennis laten maken met onze organisatie en onze werkwijze. Zo komen zij goed beslagen ten ijs op hun eerste werkdag bij CZ groep.

Leiderschapsontwikkeling

In 2019 heeft CZ groep leiderschapsontwikkeling voortgezet na het MD-programma in 2016-2018. Met schaduwcoaching zijn leidinggevenden gecoacht in hun rol en via ‘mastermindsessies’ zijn managers en teamleiders begeleid om scherp te krijgen hoe zij zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan het realiseren van de CZ-strategie. Met inspiratiesessies en workshops zijn leidinggevenden geïnspireerd en getraind op de belangrijkste thema’s voor CZ.

Young Professionals

Binnen ons Young Professionals-programma werven en ontwikkelen we hoogopgeleide afgestudeerden richting moeilijk vervulbare functies. Met behulp van een persoonlijk en inhoudelijk ontwikkelprogramma groeien zij in anderhalf jaar in hun rol. Het programma wordt positief gewaardeerd door deelnemers en de organisatie zelf. Vaste onderdelen zijn kennissessies, competentie-ontwikkeling, intervisie, vakinhoudelijke begeleiding en ook een onderzoeksopdracht vanuit de Raad van Bestuur. In 2019 was het programma in mum van tijd ‘volgeboekt’ doordat veel jonge professionals bewust voor een loopbaan bij CZ groep kiezen.

Vitaliteit

Het bevorderen van vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers is een belangrijke pijler van ons HRM-beleid. Vitale en gezonde medewerkers zijn energieker, gelukkiger, creatiever en productiever. In 2019 ondernamen we verschillende acties om alle collega's actief bij het onderwerp te betrekken. Zo organiseerden we een webworkshop over het maken van gezonde keuzes, nodigden we studenten van de sporthogeschool uit om hun bewegingsprogramma 'Move to health' op onze locaties aan collega's aan te bieden en besteedden we regelmatig aandacht aan vitaliteit en ons online vitaliteitsplein in interne communicatiemiddelen. Tevens organiseerden we in 2019 een speciale vitaliteitsthema-maand.

Alles voor een betere jij

Heel de maand juni stond in 2019 in het teken van duurzame inzetbaarheid. Er waren allerlei leerzame én leuke activiteiten waaraan alle medewerkers van CZ groep konden deelnemen. Onder het motto ‘Alles voor een betere jij’ konden deelnemers een vitaliteitscheck uitvoeren, hun metabolische leeftijd bepalen en advies krijgen van een leefstijlcoach. Bovendien waren er sollicitatietrainingen, cv-checks, LinkedIn-trainingen en andere trainingen op het gebied van ‘personal branding’, bijvoorbeeld ‘zakelijke fotografie’. Naast deze activiteiten waren er sessies waarin onze ‘van werk naar werk’-aanpak werd toegelicht. Ook gaven we onze medewerkers informatie over de mogelijkheid om via een Erkenning van Verworven Competenties (EVC) een certificaat te behalen dat op onderdelen gelijk staat aan een mbo- of hbo-diploma. Via een arbeidsmarktwaardescore konden medewerkers checken ‘wat je waard bent’ op de arbeidsmarkt en veel mensen waren diep onder de indruk van de motiverende speech die ‘sit-down comedian’ Jaap Bressers gaf. Jaap liep een hoge dwarslaesie op na een duik in de zee en zag daardoor aanvankelijk zijn dromen in duigen vallen. Hij gaf ons de boodschap mee dat er, hoe uitzichtloos een situatie ook lijkt, altijd mogelijkheden zijn om er het beste van te maken. Aan deze activiteiten hebben maar liefst 900 collega’s meegedaan.

Vitaliteitsplein

Op ons Vitaliteitsplein – een online portal – vinden medewerkers informatie over gezondheid, gezond eten, weerbaarheid of over het herkennen van lichamelijke stresssignalen. De portal geeft ook toegang tot tips, trainingen, hulpmiddelen, preventieve trajecten en andere mogelijkheden die CZ groep biedt op het gebied van vitaliteit. Medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor een vitaliteitsscan, waardoor ze inzicht krijgen in hun fysieke en mentale gesteldheid. Ook is er de mogelijkheid mee te doen aan een lifestyle-programma met persoonlijke begeleiding.