Samen de zorg verbeteren

Hoe ervaart de patiënt de zorg die we inkopen? Is het wel echt de zorg die hij wil en nodig heeft? Dát zoeken we uit door patiënten en cliënten actief te betrekken bij de inkoop van zorg. Zo maken we samen de zorg nog beter.

De inbreng van patiënten helpt ons om betere zorg in te kopen. Zij kijken met een ander perspectief naar zorg dan zorgverzekeraars en zorgverleners. Hun ervaringen over de behandeling, de ziekte en het herstel geven ons inzichten om de kwaliteit en patiëntgerichtheid van zorg te verhogen.

We betrekken patiënten op verschillende manieren bij onze organisatie. De Ledenraad vertegenwoordigt de verzekerden van CZ groep en denkt vanuit zijn perspectief actief mee over het beleid van onze organisatie. Wij consulteren hen regelmatig. Hiernaast werken we in het kader van patiëntenparticipatie al meerdere jaren intensief samen met cliënten- en patiëntenorganisaties. Zij helpen om ons inkoopbeleid te verbeteren en vertegenwoordigen structureel de stem van patiënten op specifieke zorgaandachtsgebieden. Zo werken wij onder meer samen met Zorgbelang Nederland, de ProstaatKankerStichting, Diabetesvereniging Nederland en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS).

Die betrokkenheid van cliënten- en patiëntenorganisaties leidde tot verschillende succesvolle verbeteringen. Bijvoorbeeld bij het maken van ons inkoopbeleid voor betere prostaatkankerzorg, bij het optimaliseren van ons beleid voor zittend ziekenvervoer en bij de ontwikkeling van onze visie op toekomstbestendige zorg voor meerdere zorgaandachtsgebieden. In 2019 hadden wij structurele contacten met 61 patiëntenorganisaties. Het is onze ambitie om ieder jaar relevante partijen aan te haken bij ons zorginkoopbeleid, waarbij wij de komende jaren ons meer zullen focussen op de regio.

 

2018

2019

Ambitie 2020

Betrekken van patiëntenorganisaties

55

61

Aansluitend op zorginkoopbeleid