Hoe CZ waarde toevoegt

Het waardecreatiemodel van CZ groep – gebaseerd op de uitgangspunten van de International Integrated Reporting Council (IIRC) - laat op geïntegreerde wijze zien hoe wij omgaan met de bronnen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering en hoe wij met onze strategie tot waardecreatie voor klant en maatschappij komen.

In 2019 hebben we het waardecreatiemodel verder doorontwikkeld. We hebben de benodigde bronnen (input) en onze impact op korte termijn (output) verder gespecificeerd en we laten zien hoe onze output leidt tot maatschappelijke impact (outcome) en daarmee bijdraagt aan lange termijn waardecreatie (uitgedrukt in onze bijdrage aan UN Sustainable Development Goals). Ook heeft ons duurzaamheidsdenken een duidelijkere plaats gekregen, aansluitend bij de strategische doorontwikkeling die we als organisatie op dat terrein doormaken. Hoe wij ons continu inzetten om op alle impactstromen onze bijdragen aan maatschappelijke doelen te verbeteren, lichten we toe in Realisatie.

Waardecreatiemodel

Input

Menselijk kapitaal

Sociaal kapitaal

Intellectueel kapitaal

Financieel kapitaal

Natuurlijk & geproduceerd kapitaal

Organisatie
Output & impact

Betrouwbare zorgverzekeraar

Toekomstbestendige zorg

Betekenisvolle werkgever

Gezonde leefomgeving

Bijdrage aan SDG's