Betekenisvolle werkgever

CZ groep biedt medewerkers een omgeving waarin duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, diversiteit en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats innemen. Wij willen een werkgever zijn waar mensen met plezier werken.

In 2019 waren 2.444 medewerkers werkzaam bij CZ groep (exclusief externen en uitzendkrachten). Hiervan werkten er 1.576 in Tilburg, 351 in ons kantoor in Sittard, 426 in Goes en 91 in onze servicekantoren. 67 Procent van onze medewerkers is vrouw en 93 procent van de mensen die bij ons werkzaam zijn, heeft een vast dienstverband. Dit en meer cijfers zijn terug te vinden in het overzicht Medewerkers CZ groep.

Medewerkersbetrokkenheid

Uit ons tweejaarlijkse medewerkersbetrokkenheidonderzoek (MBO) dat we in 2018 hielden, blijkt dat onze medewerkers zeer betrokken en bevlogen zijn in hun werk (score 83 procent, deelname 76 procent). Ook het aanbevelen van CZ groep als werkgever scoort heel goed met een eNPS van +10. Bovengemiddelde scores vergeleken met de benchmark van financiële dienstverleners. Verder blijkt uit het MBO dat onze medewerkers van vrijheid en flexibiliteit in hun werk houden en dat de meeste kansen om de betrokkenheid verder te verhogen bij ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden liggen. In 2020 houden we een nieuw MBO. Wij willen minimaal gelijk scoren aan de benchmark financiële dienstverleners (+3).

Participatie

In lijn met de Participatiewet spannen wij ons in om mensen met een arbeidshandicap werk aan te kunnen bieden. In dit kader zijn er eind 2019 21 mensen bij ons werkzaam. Naast specifieke recruitment, begeleiding en jobcoaching hebben we geïnvesteerd in aangepaste ICT-systemen waarmee we zo optimaal mogelijke werkomstandigheden bieden.

Cao

In oktober 2019 is een nieuwe Cao voor de Zorgverzekeraars afgesloten met een looptijd van 1 juli 2019 tot 1 oktober 2020. Medewerkers kregen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van drie procent per 1 juli 2019. Per 1 juli 2020 volgt nog een verhoging van 0,75 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder meer studie en studieverlof, het opnemen van een sabbatical, loopbaanontwikkeling en financieel advies.